Jezus zegt in Johannes 8:34 “ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde”. En een slaaf is niet vrij. Veel mensen denken dat ze geen zonden doen, omdat ze bij zonden denken aan grote misdaden zoals moord, overspel en diefstal. Maar Jezus zegt: ieder gebrek aan liefde is zonde. Wie zichzelf dus belangrijker vindt of meer liefheeft dan God of zijn naaste, is een slaaf van zijn eigen ego. Is onvrij. Je leeft dan uit angst of zorg dat jij er minder van zal worden als je God en je naasten dient of liefde geeft. In het algemeen weet iedereen, dat het verkeerd is jezelf op de voorgrond te zetten. Dat is een slechte eigenschap. Dan maak je het samenleven met jou moeilijk of onmogelijk.

Overal in de wereld is het een ongunstige ontwikkeling als iemand van je denkt: “hij of zij is een egoïst; denkt egocentrisch; heeft eigendunk, is eigenwillig, eigenwijs; is nogal zelfingenomen; is uit op zelfverheerlijking; is nogal ingenomen met zichzelf; heeft medelijden met zichzelf; vindt zichzelf zo belangrijk”. Alsof de hele wereld draait om jouw persoontje, om je eigen ik, je eigen welzijn.

Wie veel over zichzelf praat en maar weinig belangstelling heeft voor anderen, is nóóit een aantrekkelijk mens. Dan geef je je eigen ego een te grote plaats. Je bent dan een slaaf van jezelf en onvrij.

Ja, veel mensen in de westerse wereld zitten in hun innerlijke gevangenis opgesloten, terwijl ze in weelde baden en het goed hebben wat omstandigheden betreft. Maar ze zijn innerlijk slaaf van zichzelf. Eigen ik, eigen bestaan, eigen doelstellingen beheersen hen. En ze worden alsmaar asocialer.

En inderdaad – ons eigen ik zit zomaar in de weg. We denken zomaar dat iets doen voor God of voor een ander onze vrijheid belemmert. En die zorg of angst maakt dat we niet echt vrij zijn om te doen wat goed is. Egoïsme belemmert ons.

Maar Jezus Christus heeft alle angsten overwonnen, is naast ons en kan ons van onze verslaving aan onszelf bevrijden. Hij kan ons vrij maken van ons egoïsme want Hij is vol van liefde. Door bekering word je nú al een nieuw mens. Jezus komt met zijn Geest in je hart. En Hij maakt je al losser van je eigen ik en van je eigen belangen. En je merkt het: het draait niet meer om jezelf. Onze van nature gesloten persoonlijkheden gaan zich als een bloem naar de zon, openen voor Jezus. We beginnen echt te leven voor Hem en voor onze naasten. We ontvangen de vrijheid om echt lief te hebben.

Soms kunnen we zo makkelijk beledigd raken. En bij andere gelegenheden zijn we te koppig om een oprechte verontschuldiging te aanvaarden. Wie onderwerpt zijn ego, trots en gekwetste gevoelens en stapt naar voren met: “Het spijt me echt. Laten we weer vrienden zijn. Laten we niet de grieven en de boosheid van onze tijd aan toekomstige generaties doorgeven.”

Laat geen onopgeloste geschillen ontstaan die leiden tot boze gevoelens, gevolgd door berouw en spijt. Andere vinden hun oorsprong in teleurstelling, jaloezie, twistgesprekken en ingebeelde gekwetste gevoelens. We moeten ze oplossen — we moeten ze wegnemen en ze niet laten doorwoekeren, etteren en laten vernietigen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.