Er zijn mensen in mijn omgeving die zich grote zorgen maken. Ze zijn bang dat mijn vrouw weduwe wordt. Ik twijfel niet aan hun integriteit en aan hun goede bedoelingen. Daarom zijn het allemaal mensen naar mijn hart.

     Ze maken zich zorgen over het feit dat ik mij negatief uitlaat over de islam en daarin ben ik niet de enige. De islam is de laatste tijd erg in mijn gedachte. Ieder mens heeft zijn eigen keuzevrijheid en ik kies er niet voor om onder een islamitisch bewind te leven. Als mij dat wordt opgedrongen dan ga ik liever dood. Ik vind de islam ook de gevaarlijkste religie voor de opbouw van het koninkrijk van God op aarde. Verder pleeg ik verraad wanneer ik mijn mond hou, want wij krijgen de islam opgedrongen.

     Verder heb ik God de belofte gedaan om alles te offeren voor de opbouw, in stand houden en verdediging van het koninkrijk van God op aarde, zo nodig zelfs mijn leven. Als er niets zou bestaan wat ook daadwerkelijk mijn leven zou nemen dan was die belofte gewoon een loze kreet. Ik hou me rein, ik onderhoud de geboden van God, ik bid voortdurend tot Hem om mijzelf te bewaren in waarheid en gerechtigheid, ik leef zoals ik bidt en in dat kader zal God met mij zijn, wat mij ook overkomt en niets zal mij overkomen dat niet ter eer van God en zijn heerlijkheid en ten gunste van mijn verlossing en verhoging is.

     Kritiek op de islam is echt noodzakelijk, vooral aantonen dat het een vrijheid berovende religie is. Ook de ongelovigen hebben recht op hun keuzevrijheid en als alles door de taqiyyaplicht (misleiding) maar anders wordt voorgedaan, dat alles de schuld is van de radicale islam die niet bestaat, dan is de sharia heel snel in ons landje een feit.
Toch is 50% van de koran een prachtig boek en in het begin van de openbaringen van Mohammed werd er over andere geloofsovertuigingen mild geschreven. De toon is haatdragend geworden toen Mohammed werd afgewezen. Als je wil weten waar de Jodenhaat vandaan komt dan moet je de koran lezen. Verder kan de god van de islam nooit de zelfde God zijn die wij aanbidden en waar bij ons alles om draait. Het feit dat allah geen zoon kan hebben is daar het bewijs van. Mohammed had dus zijn informatie uit een andere bron en omdat er in de islam geen plaats is voor keuzevrijheid is het voor mij niet moeilijk vast te stellen wie die bron dan wel geweest is.

     In ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ wordt het volgende onderwezen: Voor dat deze aarde werd geschapen vond er in de hemel een vergadering plaats. God wilde dat wij mensen een eigen wil moesten hebben, dat wij ons hart moesten volgen, dat wij keuzevrijheid zouden hebben en dat wij de kans moesten krijgen om op vrijwillige basis bij Hem terug te willen keren. Mensen die daar namelijk niets voor voelen kunnen in die hemel bij God nooit gelukkig worden. God heeft daar andere koninkrijken voor gecreëerd.

     Nu was Lucifer tegen dat plan en rebelleerde daartegen. Hij wilde de keuzevrijheid van de mensen tenietdoen, dacht dat hij het beter wist dan God en wilde om die reden de plaats van God innemen. Hij heeft dusdanig zijn zin willen doorvoeren dat er in de hemel oorlog ontstond en werd hij met zijn volgelingen op de aarde, uit de tegenwoordigheid van God geworpen. Die oorlog woedt hier op aarde nog net zo. Omdat de islam geen keuzevrijheid kent, zie ik allah als de Lucifer die de satan werd. Ik moet dus met het brengen van islamkritiek gewoon blijven doorgaan wat er ook van komt, want in dat kader is zwijgen verraad.