Met het verstrijken der jaren, zullen het samenvoegen van de Bijbel en het Boek van Mormon generaties van trouwe christenen opleveren, die de Heer Jezus Christus kennen en zich aangetrokken voelen Hem te gehoorzamen.

De oudere generatie is zonder deze samengevoegde Schriften grootgebracht, maar een andere generatie is inmiddels opgegroeid. De openbaringen zijn aan hen ontvouwd zoals in de gehele geschiedenis van de wereld nog nooit is voorgekomen. De stukken hout van Juda en van Jozef (Ezechiël 37:15-17.) worden in hun handen gelegd. Deze generatie heeft een kennis van het (herstelde) evangelie ontwikkeld die veel verder gaat dan de kennis die onze voorouders konden verwerven. Zij bezitten het getuigenis dat Jezus de Christus is en zijn competent om Hem te verkondigen en te verdedigen.

Zonder de geïnspireerde hulp van honderden toegewijde werkers zou dit werk onmogelijk zijn geweest! Er bevonden onder hen geleerden op het gebied van het Hebreeuws, Grieks en Latijn, en van het Oude en het Nieuwe Testament. Daarenboven zijn het hoogstaande mannen en vrouwen in wiens leven het herstelde evangelie van Jezus Christus de overheersende invloed is. Zij zijn het zich misschien niet bewust, maar hun inspanningen ten behoeve van dit werk zouden weleens hun belangrijkste persoonlijke bijdrage in de sterfelijkheid kunnen zijn.

Naarmate de generaties voorbijgaan, zal dit werk, gezien in het perspectief van de geschiedenis, worden beschouwd als de grootste prestatie uit de periode waarin ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ werd gepresideerd door president Spencer W. Kimball. Een zeer rechtstreeks uitvloeisel van deze onderneming was de toevoeging van twee nieuwe openbaringen aan de Leer en Verbonden, wat in meer dan honderd jaar niet was voorgekomen. En voordat het werk werd afgesloten, werd de heerlijke openbaring over het priesterschap ontvangen. Deze kwam net op tijd om samen met al het andere wat geopenbaard was, te worden ingebonden.

Gelijktijdig met dit project, vond een ander groots werk voortgang: het gehele leerplan van de kerk werd opnieuw bewerkt. Alle studiecursussen voor kinderen, jonge mensen en volwassenen werden herzien, zodat ze allemaal gericht zijn op de Schriften, op Jezus Christus. Een waar een leger van vrijwilligers – velen van hen deskundigen op het gebied van het schrijven voor lessen, studieprogramma’s, onderwijs en aanverwante terreinen – hebben jarenlang aan de voltooiing ervan gewerkt.

Terwijl wij ons toelegden op het ons verankeren in de Schriften, hebben anderen zich ervan losgemaakt. Zij zijn met de stroom meegedreven en hebben de Schriften zo geïnterpreteerd en bewerkt dat zij stroken met de beschouwingen van de mens. Wij, echter, zijn tegen diezelfde stroom in getornd. Wij zijn vastbesloten om tot de oorsprong van alle hemelse communicatie en openbaring door te dringen, opdat, zoals in de Leer en Verbonden staat; ieder mens zou kunnen spreken in de naam van God, de Heer, ja, de Heiland der wereld;” (LV 1:20.) Ik raad dus iedereen aan om ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ intern te onderzoeken en zich niet in te laten met hen die de Schriften zo geïnterpreteerd en bewerkt hebben dat zij stroken met de beschouwingen van de mens en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.