Wanneer wij ons aan de woorden van God houden en gehoorzaamheid in praktijk brengen worden wij discipelen, die de ultieme waarheid wordt gegeven welke waarheid ons vrij maakt. Voor hen die de schouders hiervoor ophalen en zeggen dat de voorwaarden alleen maar op blinde gehoorzaamheid berusten, die gehoorzamen en luisteren en doen wat er gezegd wordt een moeilijke eis vinden, die zeggen dat niemand hen vertellen moet wat zij voor kleding dragen, wat zij moeten eten of drinken, dat niemand tegen hem hoeft te zeggen wat zij op de sabbat moeten doen of laten, of wat ze met hun verdiende geld moeten doen, die hen in hun persoonlijke vrijheid willen beknotten, die zeggen: “Ik doe wat ik wil! Ik laat me niet tot blinde gehoorzaamheid dwingen!”Dan zeg ik: “Blinde gehoorzaamheid!? Ze begrijpen er niets van!

Wanneer iemand een vol geloof en volledige gehoorzaamheid blind noemt, is hij dan in feite niet bezig zijn eigen zwakheden te bedekken? Zoekt hij niet naar een excuus om zijn eigen ‘niet willen luisteren’ te rechtvaardigen? Iemand betaalt wel prompt zijn belasting, volledig en op tijd, maar ziet er geen been in om zich aan de wet van de sabbat te houden of zijn tiende te betalen. In het eerste geval zou hij zijn vrijheid of misschien zijn middelen, huis of persoonlijke eigendommen kunnen verliezen, maar in het tweede geval zet hij zijn ziel op het spel. In geestelijke zaken volgen net zo goed straffen op overtredingen als in stoffelijke zaken. Het voornaamste verschil tussen die twee is de snelheid waarmee de straf wordt toegediend omdat de Heer zo lankmoedig is.

Men kan het eerste geval nauwelijks blinde gehoorzaamheid noemen, en toch doet men dat wel wanneer het om een geestelijk gebod gaat. Is het blinde gehoorzaamheid wanneer een cursist zijn lesgeld betaalt, zijn huiswerk bestudeert, zijn lessen bijwoont en zodoende uiteindelijk voor zijn eindexamen slaagt? Misschien maakt hij het zichzelf wat gemakkelijker voor zijn eindexamen, maar hij voldoet toch aan elke voorwaarde van het leerplan, of hij nu alle implicaties daarvan helemaal begrijpt of niet.

Is het blinde gehoorzaamheid wanneer men notitie neemt van de waarschuwing “hoogspanning – verboden toegang” of is het een gehoorzaamheid die voortkomt uit het vertrouwen dat de experts die deze waarschuwing daar hebben gezet, weten waar zij over praten?

Is het blinde gehoorzaamheid wanneer de vliegtuigreiziger zijn veiligheidsgordel vastmaakt wanneer het waarschuwingslicht daarvoor aangaat, of is dat gewoon het vertrouwen in de ervaring en de wijsheid van hen die meer van de mogelijke gevaren weten?

Is het blinde gehoorzaamheid wanneer een klein kind met plezier van een tafel in de sterke armen van zijn glimlachende vader springt, of is dit een onbeperkt vertrouwen in een liefdevolle ouder die hem met zekerheid kan opvangen en van dat kind meer houdt dan van zijn eigen leven?

Is het blinde gehoorzaamheid wanneer een zieke een vies smakend medicijn, die hem door zijn dokter is voorgeschreven, slikt of zijn kostbaar lichaam toevertrouwt aan het mes van de chirurg, of is dit de gehoorzaamheid die voortkomt uit het geloof en vertrouwen in hen in wie dat veiliggesteld kan worden?

Is het blinde gehoorzaamheid wanneer wij met onze beperkte visie, ons tekort aan zeer elementaire kennis, met onze zelfzuchtige verlangens, onze heimelijke bedoelingen en vleselijke lusten de leiding van onze liefdevolle Geestvader aanvaarden en zijn geboden gehoorzamen? Een Vader volgen die onze geest heeft verwekt, voor ons deze wereld heeft geschapen, ons liefheeft en een constructief programma voor ons heeft ontworpen, geheel zonder enige bijbedoelingen; wiens grootste vreugde en heerlijkheid het is, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van al zijn geestkinderen tot stand te brengen?

Hij heeft mij geleerd dat door zijn wetten te gehoorzamen ik van zonden, zwakheden, geestelijke duisternis en wanhoop wordt verlost, dat ik macht heb gekregen mijn vijanden te ontlopen en elk werkelijk gerechtigd verlangen in mijn leven in vervulling kan brengen. Ik ben hierdoor van iedere hindernis die mij belemmerd of tegenhoudt bevrijd.

Nu ik op die manier vrij en onafhankelijk ben geworden en in staat ben om met al Gods wetten te leven en mijn leven daarnaar in te richten, is het in heel mijn gemoed doorgedrongen dat er voor mijn een toekomstperspectief in het verschiet ligt waarmee ik in het universum een volheid van vreugde zal krijgen die eeuwig zal duren.