Er is inderdaad zoiets als absolute waarheid – ultieme, onbetwistbare, onveranderlijke waarheid. Deze waarheid is anders dan geloof en hoop. Absolute waarheid staat los van de publieke opinie of populariteit. Enquêtes hebben er geen vat op. Volgens mij verheugt mijn hemelse Vader Zich over mij als ik met mijn talent en mentale vermogens oprecht naar de ultieme waarheid zoek.

In de loop der eeuwen hebben veel wijze mensen door logica, redenering, wetenschappelijk onderzoek en, ja, ook door inspiratie, waarheid ontdekt. Die ontdekkingen hebben de mensheid verrijkt, ons leven verbeterd, en ons tot vreugde, verwondering en ontzag geïnspireerd.

Niettemin wordt hetgeen ik dacht te kennen voortdurend verbeterd, veranderd of zelfs weerlegd door ondernemende geleerden die waarheid proberen te begrijpen.

Ik weet hoe moeilijk het is om de waarheid van mijn eigen waarneming te onderscheiden. En om het mij nog moeilijker te maken, heb ik een tegenstander, ‘de duivel, die rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.’ (1 Petrus 5:8.) Satan is de grote bedrieger, ‘de aanklager van de broeders’ (Openbaring 12:10), de vader van alle leugen (Johannes 8:44), die voortdurend probeert te misleiden om mij ten val te brengen. (Zie L&V 50:3.)

Hij heeft veel geslepen tactieken om mij van de waarheid af te houden. Hij verleidt mij om te geloven dat er wel absolute waarheid bestaat, maar dat het onmogelijk is om die te vinden. Zijn voornaamste tactiek tegen de waarheid die ik omhels, is om zaadjes van twijfel te zaaien. Ik heb bijvoorbeeld leden van de kerk zien struikelen omdat ze informatie over de kerk ontdekten die in tegenspraak was met wat ze daarvóór hadden geleerd.

Het is altijd goed om in gedachten te houden dat iets niet automatisch waar is als het gedrukt staat, op het internet verschijnt, vaak herhaald wordt of als een grote groep mensen erin gelooft. Soms worden onware stellingen of gegevens zó gepresenteerd dat ze geloofwaardig lijken.

Ik weet niet alles, ik kan niet alles zien. Wat nu met elkaar in tegenspraak lijkt te zijn, wordt later misschien zo klaar als een klontje als ik meer betrouwbare informatie heb gevonden. Omdat ik nog in raadsels zie, moet ik op God vertrouwen, want Hij heeft alles duidelijk voor ogen.

Er is veel verwarring in onze wereld. Maar uiteindelijk worden al mijn vragen beantwoord. Al mijn twijfel wordt vervangen door zekerheid. En dat komt doordat er één bron van waarheid is die volledig, juist en onvergankelijk is. Die bron is mijn oneindig wijze en alwetende Hemelse Vader. Hij kent de waarheid zoals zij is geweest, zoals zij is en zoals zij zal zijn. (Zie L&V 93:24.) ‘Hij doorgrondt alle dingen, is boven alle dingen, en alle dingen zijn door Hem en uit Hem.’ (L&V 88:41.)

Mijn liefdevolle Hemelse Vader biedt mij zijn waarheid aan. Het is het herstelde evangelie van Jezus Christus. Hij is ‘de weg, de waarheid en het leven.’ (Johannes 14:6.) Als ik maar genoeg moed en geloof heb om zijn pad te bewandelen, leidt het tot gemoedsrust in mijn hart en mijn gedachten, de eeuwige zin van het leven, geluk in deze wereld en vreugde in de toekomende wereld. De Heiland is ‘niet ver van mij’. (Handelingen 17:27.) Hij geeft mij de belofte dat ik Hem zal vinden als ik Hem ijverig zoek. (Zie Deuteronomium 4:29; Spreuken 8:17; Handelingen 17:27; L&V 88:63.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.