Joseph Smith kreeg de opdracht om met het Melchizedekspriesterschap de Kerk van Jezus Christus op aarde te herstellen. Jezus, droeg hem op twaalf apostelen te roepen. Ook nu wordt ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ door een profeet geleid. Zijn naam is Thomas S. Monson. De tijd waarin we nu leven wordt door de profeten uit de Bijbel de laatste dagen genoemd, ofwel de bedeling van de volheid der tijden. Het is de tijd die aan de wederkomst van Christus vooraf gaat.

In ‘Het Boek van Mormon’ wordt in Moroni hoofdstuk 8 en 9 verteld waarom dit boek in de laatste dagen tevoorschijn zal komen en tevens profeteert Moroni over de toestanden die er in die tijd op aarde zullen heersen.

Volgens de profetie van Moroni zal: ‘Het Boek van Mormon’ te voorschijn komen “in een tijd waarin de mensen zullen zeggen dat wonderen hebben opgehouden te bestaan (Mormon 8:26). De macht Gods zal worden verloochend (vers 28). Kerken zullen worden ontheiligd en zich in de hoogmoed van hun hart verheffen (vers 28). Er zal, worden gehoord van oorlogen, geruchten van oorlogen en aardbevingen(vers 30). Er grote ontheiligingen op de aarde zullen zijn; er zullen moorden, roof, leugen, bedrog, hoererij en allerlei gruwelen worden gepleegd (vers 31). De mensen zullen zeggen dat er geen zonden bestaan: Doet dit, of doet dat, en het komt er niet op aan (vers 31). Er zullen kerken worden opgericht, die zullen zeggen: Komt tot mij, en voor uw geld zullen u uw zonden worden vergeven (vers 32). Dat de mensen ‘meer van hun geld en hun bezittingen zullen houden’ dan van de arme en behoeftige, en van de zieke en lijdende (vers 37). De mensen zich zullen schamen de naam van Christus op zich te nemen (vers 38). Dat mensen voor de winst geheime gruwelen zullen opbouwen.” (Vers 40.)

Ik verwacht niet dat u dit zomaar gaat geloven. Het is maar de vraag of u het kán geloven. Ik ga er van uit dat de meeste mensen zich tegen de waarheid verzetten en het merendeel van hen tot de dood toe. Toch is medio 1830 de tijd aangebroken dat meer mensen gáán geloven wat God aan het doen is, en wat Hij op aarde laat gebeuren. Inmiddels is Zijn Kerk uitgegroeid tot een wereldkerk en zijn er nu ruim 15 miljoen leden.

Als alles blijft gebeuren zoals het beschreven is, dan hebt u veel te vrezen want God heeft bekend gemaakt dat we nu aan het begin gekomen zijn van de meest catastrofale tijd in de gehele menselijke geschiedenis. Uw hoop om dit alles te overleven, zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van uw reactie op de waarheid. Wat gaat u doen als de toestand in de wereld verslechterd en catastrofale gebeurtenissen in de wereld elkaar steeds sneller opvolgen, in intensiteit toenemen en steeds dichterbij gaan komen? De dag komt dat u zult schreeuwen om antwoorden! U kunt deze antwoorden nu al ontvangen.

Ik nodig u uit om de leringen, waarheden, profetieën en openbaringen van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ te bestuderen. ‘Het Boek van Mormon’ wordt gratis en vrijblijvend door de Elders bij u thuis bezorgd. Op. www.kerkvanjezuschristus.nl, kunt u het boek bestellen. Ik raad u aan dit boek te lezen en in een oprecht gebed uw Hemelse Vader te vragen of ‘Het Boek van Mormon’ waar is. U kunt ook kijken op genoemde website, en lees over geluk en harmonie, gezond leven, genealogie en gezinnen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.