De aantrekkingskracht van het jihadistische gedachtegoed is nog steeds onverminderd groot, wordt door het onzichtbare internet aan de man gebracht en is de spil van de verspreiding ervan. De AIVD schat dat ongeveer vijfentwintigduizend jihadisten, afkomstig uit meer dan honderd landen lid zijn van deze groep. Wat de AIVD kennelijk niet weet is het feit dat het salafisme, door hun taqiyya (misleiding), wat in de koran wordt verordend, loyaal is ten opzichte van dit gedachtegoed en dit daarom afschermt. Omdat zij geweld hebben afgezworen kunnen zij niet verboden worden. Het salafisme zou dus in Nederland volledig aan banden moeten worden gelegd. Zij maken onderdeel uit van dat deel van het ‘wereld wijde web’ dat (nog) niet is geïndexeerd en niet met behulp van openbaar toegankelijke zoekmachines terug te vinden is.

Radicalisering, wat eigenlijk de normale islam is, is een sociaal gebeuren onder moslims en onder hen worden de links naar verborgen websites verspreid. Dit proces mondt dan meestal uit in het ideologische getto van jihadistische imams die dit gedachtegoed verspreiden en waar alle processen elkaar versterken en gericht zijn op gewelddadige actie. Het proces dat via internet zich afspeelt zorgt voor een continue stroom aan nieuwe individuen die zich voor de jihad willen inzetten. Telkens worden nieuwe webadressen aangemaakt waar een grote dreiging vanuit kan gaan. Omdat dit efficiënt gebeurd lopen meestal de AIVD en of de MIVD achter de feiten aan.

Verder heb ik van het weekblad Elsevier ‘Reed Business Bulletins’ een artikel gedownload over “wijkagent” ‘kopje thee kan aanslag voorkomen’ waarin het explosief staat beschreven dat islamitische terroristen al een jaar of dertig gebruiken en dat het explosief ‘TATP’ niet moeilijk te maken is. Zelfs middelbare scholieren die het als experiment probeerden, zeggen dat een recept voor cake moeilijker is. Voor de bereiding van TATP (triacetontriperoxide) volstaan aceton, waterstofperoxide en zwavelzuur. Eerstgenoemde stof is een nagellakverwijderaar, de tweede een blondeer-middel, en zwavelzuur zit in de accu’s van auto’s. Richard Reid stopte in 2001 TATP in zijn schoenen en probeerde zo een vliegtuig op te blazen, en ook bij de aanslagen in Parijs (2015) werd TATP gebruikt. Na de recente aanslagen vond de politie in een appartement in de Brusselse wijk Schaar-beek 150 liter aceton, 30 liter ‘zuurstofwater’ (andere benaming voor waterstofperoxide) en ontstekingsmechanismen, plus een tas met vijzels en bouten.

De AIVD komt tot de conclusie dat globalisering (De ontwikkeling waarbij jihadistische netwerken op het gebied van productie, afzet en communicatie steeds meer op internationaal niveau opereren) en professionalisering van de virtuele jihad(een onafhankelijkheid van plaats en/of tijd) hebben de werking van het jihadistisch internet versterkt. Hierdoor heeft het jihadistisch internet kunnen uitgroeien tot de kraamkamer van nieuwe jihadistische netwerken en individuele (alleen werkende) jihadisten. De AIVD constateert dat jihadistische organisaties als Al Qaida gebruik maken van en putten uit deze virtuele poel van nieuwe jihadisten. Hiermee vormt het jihadistisch internet een (potentiële) reddingsboei voor deze organisaties, waarvan de fysieke speelruimte in de laatste tien jaar is beperkt. Met andere woorden: De AIVD kan individuele jihadisten niet tegenhouden. Ik wens iedereen sterkte.