We zijn inmiddels aangeland in december van het jaar 2017 en ik vraag mij af of er nog mensen zijn die bewust zijn van de echte betekenis en de waarde van het Kerstfeest. Kerst lijkt alleen maar te gaan over de kerstman, zijn cadeautjes, het eten, het huis versieren, de sierlijke buitenverlichting en uiteraard de kerstboom die ook dit jaar in volle glorie wordt opgetuigd, de cadeautjes onder de kerstboom en niet te vergeten die paar extra vrije dagen.

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn. Maar, Kerst is niet altijd een gezelligheidsfeest geweest. De afgelopen eeuwen hebben christenen tijdens de kerstdagen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Voor christenen is Kerst het feest van de komst van Jezus naar onze aarde.

Nu zijn er ook zogenaamde geleerden die ons proberen te overtuigen dat de goddelijke geboorte van Christus in het Nieuwe Testament helemaal niet goddelijk was en dat Maria geen maagd was bij de conceptie van Jezus. Ze willen ons doen geloven dat Jozef, Jezus pleegvader, zijn biologische vader was en dat Jezus dus in al zijn eigenschappen en kenmerken menselijk was. Ze lijken Hem ruimhartig te prijzen als ze zeggen dat Hij een groot moreel filosoof was, en misschien wel de grootste. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze ontkennen dat Jezus de Zoon van God is, terwijl op dat leerstuk alle stellingen van het christendom berusten.

Zo waren er de herders die in de nacht dat Jezus geboren werd, de wacht hielden bij een kudde schapen en toen een wonder beleefden dat ze nooit meer zouden vergeten. Ze ontmoetten een engel die hun vertelde dat de Zaligmaker was geboren, in Bethlehem, de stad van David. “Hij is Christus, onze Heer”, zei de engel, die hen ook vertelde dat ze een kindje zouden vinden, in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe. De herders gingen naar Bethlehem en vonden het kindje. En daarna vertelden ze overal dat de kleine Jezus, de redder van mensen, geboren was. Iedereen die het hoorde, was verwonderd over wat er was gebeurd. En Maria bewaarde alles, wat de herders hadden verteld, in haar hart. (Zie Lucas 2.)

Maria wist dat ze de moeder van de Verlosser zou zijn, dat was haar verteld. Maar wat wist zij nu eigenlijk echt? Wist ze wel dat haar Zoon op een dag over water zou lopen? Dat Hij de redding zou betekenen voor ons en onze kinderen? Dat Hij de grote Bevrijder zou zijn? Dat Hij een blinde man weer zou laten zien? Dat haar Kind een storm zou kalmeren door de wind toe te spreken? Dat Hij de Heer was van alles wat er leeft? Dat het slapende Kind in haar armen, een God in eigen Persoon was.

Ik vind het dus een prachtige tijd om meer eenheid in de kerk te bewerkstelligen, achterdocht van mij af te zetten en het te vervang door vertrouwen, zachtaardiger te worden, jongeren aan te moedigen, door met mijn woorden en daden blijk te geven van mijn trouw aan de kerk, om mijn beloften na te komen, wrokgevoelens van mij af te zetten, hen, die niet weten wat zij doen, vergeving te schenken, of na te denken over de eisen die ik aan een ander stel. Ja, voor mij is Kerst een tijd voor mijn overdenkingen om meer als Hem te worden.