In hoeverre zet jij je in voor ouderen? Ga je alleen langs bij je eigen ouders of doe je ook weleens iets voor anderen en hoe zie jij jezelf het liefst op je oude dag?

Nu de kabinetsformatie in volle gang is , wordt er veel gediscussieerd over de voltooid leven wet. Zo zijn de partijen D66 en VVD voor de invoering, maar geeft de Christen Unie aan hier niet aan mee te willen werken. Met de verdeeldheid binnen de samenleving erbij gerekend, zal de wet zoals die nu is, niet snel doorgevoerd worden en daar ben ik blij om.

Dat de doelgroep die in aanmerking zou komen voor de voltooid leven wet nu in de kou staat, is een groot maatschappelijk probleem. Ik begrijp goed dat je als ouderen moeite hebt met het steeds afhankelijker worden van anderen en toch wegvallen van veel sociale contacten. Er ontstaat eenzaamheid en er is weinig uitdaging meer op een dag. Dat de overheid nu de dood als oplossing wil aanbieden, is eigenlijk om ons dood te schamen. Deze mensen voelden zich al bezwaard en nutteloos, maar dat wordt er met deze wet nog even goed ingewreven. Daarbij komen er bij deze wet een tal van praktische bezwaren bij kijken.

Ten eerste wordt het bijna onmogelijk om een strakke lijn te trekken om de doelgroep die voor de wet in aanmerking komt en de mensen die er buiten vallen. Zo wordt de leeftijdsgrens 75+ genoemd (Volkskrant z.j.), maar wat gebeurd er met ouderen van 70 jaar die al jaren werkloos zijn of geen familie meer hebben? Deze leeftijdsgrens zou dus als discriminerend ervaren kunnen worden. Ook is het veel te moeilijk om bij gezonde mensen te peilen hoe erg zij lijden. Sommige mensen ervaren het als een steeds terugkerend gevecht om de dag door te komen en dan zou de wet misschien een uitkomst kunnen zijn. Er zijn echter ook veel ouderen gewoon eenzaam. Is eenzaamheid dan een reden voor euthanasie? Door deze keuze als normaal aan te bieden, krijg je dat ouderen er gebruik van gaan maken uit bezwaarlijkheid. Ze willen niemand tot last zijn of kunnen de druk van familie gaan voelen die geen zin hebben om nog steeds langs te komen. Zo vertelt Mevrouw Reerink (Voltooid leven z.j.) dat zij er tegen op ziet om afhankelijk te worden van andere mensen. Ze vond het al vreselijk om haar auto weg te moeten doen, maar als ze straks echt niet meer voor zichzelf kan zorgen vindt ze het mooi geweest.

Dit brengt mij bij het volgende bezwaar. Zouden we binnen onze samenleving elkaar niet wat meer moeten helpen. Het is toch belachelijk dat ouderen zich bezwaard voelen om hulp te vragen. Gaat de mentaliteit straks worden dat als onze ouders niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, ze maar beter in hun kist kunnen gaan liggen? Het is bestrijding van het probleem in plaats van een oplossing. We kunnen naar mijn mening beter werken aan de individualistische samenleving waarin we wonen. Mensen weten anno. 2017 niet eens meer hoe hun eigen buurvrouw heet. We moeten weer terug naar een maatschappij, waarin mensen naar elkaar omkijken. Dit zou ouderen goed doen.

Ook moeten we rekening houden met de verschillende godsdiensten en de Westerse normen en waarden binnen ons land en daarmee is de wet in tegenstrijd. In Nederland willen wij mensen helpen en zorgen dat iedereen het goed heeft. Er is niet voor niets het sociaal zekerheidsstelsel wat ervoor zorgt dat zoveel mogelijk mensen gegarandeerd zijn van een inkomen . Veel landen kijken hier tegenop en met de voltooid leven wet zouden we ons imago nog eens flink kunnen schaden.

Natuurlijk zou de wet voor een hele kleine doelgroep wel een uitkomst zijn. Het is namelijk waar dat mensen alleen voor zichzelf kunnen bepalen of een situatie uitzichtloos en ondragelijk is. Ik ben het er daarom mee eens dat er voor deze mensen een oplossing moet komen. Misschien zou er begonnen kunnen worden met een test bij een kleine groep die al een aantal jaren aantoonbaar depressief is en hier ook al medische hulp voor krijgt. Toch geloof ik dat we met wat meer aandacht voor de ouderen veel meer gaan bereiken. Kijk niet alleen naar je eigen ouders om, maar ga ook eens bij je buurvrouw langs of biedt een mantelzorger eens aan om te helpen.

Ik hoop dat de overheid zich ook gaat concentreren op het verminderen van het ouderen probleem, zodat uiteindelijk de doelgroep die wil deelnemen aan de voltooid leven wet aanzienlijk gaat verkleinen. Dan zijn we pas echt bezig met oplossen van dit schrijnende probleem, maar laat tot die tijd de ouderen maar niet vernemen dat we er überhaupt over nadenken..