Vóór zijn val was Lucifer één van de grote vertegenwoordigers in het koninkrijk van Elohim en bekleedde een plaats naast Jehova, ja, naast Hem die deze aarde geschapen heeft en als Jezus naar de aarde kwam, ja de Zoon van God die toen ‘De Verlosser’ werd. Hij moet dus in het voorbestaan van de mens een schitterend en heerlijk wezen zijn geweest. “O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld.” (Zie Jesaja 14:12.)

Dit zegt Elohim over hem: “Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid.” (Zie Ezechiël 28:12.) Hieruit maak ik op dat Lucifer een van de verstandigste geestkinderen van God was, ja, van onze Hemelse Vader die verder van hem zegt: “Je leefde in Eden, in Mijn tuin en je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze klaar. Je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg.” (Zie Ezechiël 28:13-15.)

Hij moet volgens mij een van dé leiders van het grote engelenorkest geweest zijn, want “Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed.” (Zie herziene Statenvertaling Ezechiël 28:13.)

Hij moet dus een verheven plaats in de tegenwoordigheid van Elohim gehad hebben want hij was een cherub, zijn vleugels beschermend uitgespreid, hij was door Elohim neergezet op Zijn heilige berg. (Zie Ezechiël 28:14.) Ik maak hieruit op dat hij een van de meest verheven wezens was en in macht alleen maar onder Elohim was. Een groot aantal van de andere geestkinderen van Elohim keek tegen hem op als hun leider. Zijn invloed was verrijkend, zijn macht was groot en hij werd geëerd door Hem die ook door alle intelligente schepselen in de hemel met vreugde geëerd, bedient en gehoorzaamd werd.

Nu ik dit in mijn geest vorm zie krijgen zie ik een heerlijk en vredig tafereel, in de regering van Elohim. In Zijn onmetelijke wijsheid werd niets gevonden dat slecht was of vrees kon opwekken. De geesten in het voorbestaan, die de scheppende almacht van Elohim en Jehova vereerden, leefden in vrede en voldoening en in een volmaakte reinheid.

Lucifer vond de bewondering en de hoge eerbied van de geestkinderen van Elohim – die onder zijn leiding geplaatst waren – heel aangenaam en bevredigend en hij verlangde er heel erg naar dit te vermeerderen. Maar er was er één die door de meerderheid meer vereerd en bewonderd werd, waardoor er ontevredenheid in zijn hart sloop en hij met afgunst en jaloezie op de hoge plaats van Jehova ging neerkijken. Hij zei bij zichzelf: “Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de Goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste.” (Zie Jesaja 14:13-14.) “Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put.” (Zie Jesaja 14:15.)

Zijn schoonheid had hem hoogmoedig gemaakt, hij had zijn wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heeft Jehova met medeweten van Elohim hem door Michaël op de aarde neer laten werpen, als een schouwspel voor andere koningen. Door zijn grote schuld en oneerlijke handel, waren zijn heiligdommen ontwijd. Daarom liet Elohim een vuur in hem oplaaien dat hem heeft verteerd, Elohim maakte van hem een hoop as op de grond, voor ieder die het wil zien. Alle volken die hem kenden staan verbijsterd; hij is een schrikbeeld geworden, tot in eeuwigheid zal hij niet meer in de hemel zijn.”’ (Zie Ezechiël 28:17-19.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.