Vanuit het standpunt van voedselproductie, opslag, verwerking en des Heren raad moet aan tarwe en water de hoogste prioriteit gegeven worden. Andere fundamentele voedingsmiddelen zijn honing, suiker, peulvruchten, melkproducten en zout of iets dat daaraan gelijkwaardig is. De openbaring om voedsel op te slaan is voor ons stoffelijk bestaan in deze tijd misschien net zo belangrijk als het bouwen van en aan boord gaan van de ark in de dagen van Noach.

Het ligt in de bedoeling dat wij minstens een jaarvoorraad aan voedsel hebben opgeslagen. Hierbij moeten wij niet denken aan wat wij gewoon zijn te eten maar meer aan wat er nodig is om onszelf in leven te houden in geval we niets anders te eten hadden want als je zo denkt, kan je vrij gemakkelijk voor een jaar voedsel inslaan. Als u van het standpunt uitgaat wat u gewoon bent te eten dan zal dat voor een gemiddeld gezin onmogelijk zijn dit allemaal op te slaan.

Aan het telen van uw eigen voedsel zitten zegeningen. Al hebt u maar een tuin op uw erf met een of twee vruchtbomen. Gecombineerd met onze menselijke energie en vermenigvuldigd met onze gereedschappen wordt deze welstand verzekerd en uitgebreid door vrijheid en gerechtigheid. De gezinnen die in de laatste dagen een voldoende voorraad van deze speciale dingen hebben zullen vrij en gelukkig zijn.

Schulden of leven binnen de grenzen van uw inkomen zijn dingen die u zelf in de hand hebt. Bent u vrij van schulden? Of probeert u uw schulden verstandelijk te verklaren door vol te houden dat u een beter vervoermiddel nodig hebt of een weelderigere woning of apparatuur om u te ontspannen? Hebt u zich het idee eigen gemaakt dat onbetaalde schulden een vorm van diefstal is? Als u in een situatie komt dat u uw schulden niet af kan betalen dan geeft u in ieder geval aan anderen macht over uw vrijheid. Verder heeft een schuldeiser vrijwel geen enkele boodschap aan het feit of u honger hebt of niet.

Het is belangrijk te erkennen dat wij nu in een totaal andere maatschappij leven. Bijna alles mag en kan, we zijn volgens de wet gelijk als het gaat om religie, seksuele geaardheid en afkomst. Tegelijkertijd heeft het gevoel van solidariteit, van samen in gelijkheid leven, plaatsgemaakt voor hyperindividualisme en niemand wil denken aan de slechte tijden die op ons af komen of luisteren naar Gods profeten. Er wordt wel eens gezegd dat de huidige generatie leeft in de tijd van de kennisexplosie. Er is vrijwel geen enkele eenvoudige vaardigheid die niet in gemakkelijk te verkrijgen boeken of via internet kan worden bestudeerd of geleerd. Naaien, koken, voedingsleer, eenvoudige mechanica, agrarische kennis zijn een paar voorbeelden die men zich vrij gemakkelijk eigen kan maken en die ten tijde van een crisis voor u en de mensen om u heen van onschatbare waarde kunnen zijn. U hoeft niet te wachten tot u getrouwd of economisch onafhankelijk bent om deze zeer belangrijke aanwinsten te verwerven. Misschien hebt u geen volledige voedselvoorraad aan kunnen leggen, maar beschikt u toch over de kennis om voedsel te produceren. Nu is aan u de vraag: Welk besluit neemt u? Zult u de raad van Gods profeten opvolgen en daardoor tevens een kind des lichts worden? Ik ben wijs. Ik luister naar de profeten en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.