Het ballonnetje van  Jeroen Versteeg van Capgemini over het inleveren van een deel van het salaris van oudere medewerkers zou best wel eens een vervolg kunnen krijgen. Niet zo zeer op dit moment, maar naar de toekomst toe lijkt dit de enige oplossing om een balans te vinden tussen de toegevoegde waarde van een medewerker voor het bedrijf en de beloning.

 

Dit geldt niet alleen in de dienstverleningswereld waar na verloop van de tijd de externe verkoopwaarde van een consultant vaak niet evenredig is aan de toegevoegde waarde, maar dit gaat ook op voor bijvoorbeeld de bouw. Een simpel voorbeeld is een metselaar. Een beginnende metselaar van 20 jaar heeft geen ervaring en zal dus qua toegevoegde waarde voor het bouwbedrijf minder toegevoegde waarde hebben als een metselaar met 10 jaar ervaring. Dit gaat helaas niet op voor een metselaar van 50 jaar. Deze heeft inderdaad 30 jaar meer ervaring, maar de toegevoegde waarde zal waarschijnlijk niet jaar op jaar gegroeid zijn. Fysieke beperkingen door de leeftijd en het minder bekend zijn met nieuwere technieken leiden er samen met de opgebouwde rechten binnen het bedrijf (meer vakantiedagen bijvoorbeeld) toe dat de toegevoegde waarde zeker niet evenredig groeit met de ervaring dan wel met de leeftijd.

 

Zo ook bij de IT-dienstverlening zoals bij Capgemini. De oudere medewerkers hebben meer ervaring, maar ook vaak minder affiniteit met de nieuwere technieken en methodes. Het oppakken van deze nieuwe zaken bij oudere mensen gaat vaak minder snel. Eigenlijk kunnen we stellen dat bij fysieke beroepen dit natuurlijk verval bij de leeftijd van 40 begint en bij intellectuele beroepen dit na de 50 toch zeker het geval is.

 

Als het salaris gekoppeld is aan de toegevoegde waarde van iemand voor het bedrijf zou het goed te verdedigen zijn dat het salaris op een bepaald moment ook weer minder kan worden. Dit misschien wel richting het pensioenbedrag van 70% van het salaris.

 

Als dit mogelijk wordt, zullen oudere medewerkers ook weer aantrekkelijker worden om in dienst te nemen.

 

In principe is de trend van het koppelen van de beloning aan de toegevoegde waarde al een tijdje aan de gang. Steeds meer bedrijven gaan over op het opsplitsen van het traditionele salaris in een lager vast bedrag en een hoger variabel bedrag. Het variabele gedeelte is dan gekoppeld aan de toegevoegde waarde van de medewerker en eventueel het totaal resultaat van het bedrijf. Hiermee faciliteer je als bedrijf dus dat de beloning kan afnemen als de toegevoegde waarde van een werknemer afneemt.

 

De tweede trend die te zien is binnen dit faciliteren vinden we bij de ZZP’ers. In de IT-dienstverlening zijn dit vaak mensen tussen de 30-40 jaar oud op het moment dat ze beginnen als zelfstandige ondernemer. Als deze mensen niet bijblijven qua technieken en methodes (dus kennis) zal ook hun marktwaarde na verloop van tijd afnemen, waardoor het uurtarief ook onder druk komt te staan. Zeker voor ZZP’ers geldt dat bijblijven betekent dat men tijd moet besteden aan het opdoen van kennis door bijvoorbeeld cursussen. Dit wordt vaak aangeduid als dubbele kosten, minder uren kunnen maken doordat je op cursus bent en de kosten van de cursus zelf.

 

De conclusie is wat mij betreft dan ook dat we er voor veel beroepen niet aan gaan ontkomen om meer te kijken naar de beloning ten opzichte van de toegevoegde waarde en dat het hierbij ook mogelijk gemaakt moet worden om de beloning te verminderen. Dit gezegd hebbende besef ik me goed dat dit niet van vandaag op morgen arbeidsrechtelijk geregeld kan worden en dat dit ook niet opgaat voor alle beroepen dan wel iedere medewerker. Het ballonnetje zal dus nog wel even blijven zweven, maar kapot geprikt worden gaat dit niet.

 

 

Jan Groenen is CFO van Profource, gespecialiseerd in administratieve en IT-dienstverlening binnen de Oracle E-Business Suite. [email protected] @jwfgroenen