Marianne bloos van het openbaar ministerie (OM) liet de boodschap optekenen dat misdaad niet mag lonen, maar de praktijk leert het tegenovergestelde. Toen het bedrag werd vermeld wat na het plukken van criminelen uiteindelijk op de OM rekening beland is maar een marginaal deel van 20% van wat gevorderd wordt. De criminelen doen alsof zij niet kunnen betalen, of doen het gewoon niet, of de rechter zet een streep door de berekening van het OM.

De smokkel van coke en wiet is dusdanig afgedekt dat daar vrijwel geen zicht op is. Naar schatting levert de hennepteelt in Tilburg jaarlijks € 800 miljoen op. Nederland is een narcostaat geworden want nergens in Europa wordt zoveel synthetische drugs en wiet geproduceerd. In vijf jaar tijd is de smokkel in coke verdubbeld. Het spul word online van uit Nederland over de hele wereld verhandeld. De conclusie is duidelijk: Misdaad loont in Nederland. Alleen de drugshandel levert miljarden op om nog maar te zwijgen van opbrengsten van cybercriminelen. Ja de opsporing heeft gewoon het nakijken.

De grote criminelen zijn hele slimme topondernemers die hun vermogen wegsluizen naar of via landen waar hun vermogen veilig is. Hawala is een informeel banksysteem voor het verplaatsen van geld. Hawala is afgeleid van het Hindi-woord voor vertrouwen. Interpol kwam in 1999 al tot de conclusie dat er enorme sommen geld overgeboekt werden, zonder dat tracering mogelijk is. Het gaat hier vaak om misdaadgeld, afkomstig van de drugshandel, mensensmokkel en wapenhandel.

Ook terroristen maken gebruik van de Hawala. De bomaanslagen in India in 1993 zouden zo gefinancierd geweest zijn. Al Qaida zou van de Hawala bijna exclusief gebruikmaken om haar geld te verplaatsen, en slechts voor de uitvoerders van de terroristische daden gebruikmaken van het Westerse banksysteem. Financieel rechercheren kost bakken met geld en daardoor is Hawala tot op heden nog steeds een groot probleem bij politie en justitie.

De verschrikkelijke rampen van de afgelopen jaren brengen ons hopelijk tot bezinning. Ze vinden steeds vaker plaats en zijn ernstiger in omvang. De natuurkrachten zijn meedogenloos, kwaadwillenden kennen geen genade en zaaien dood en verderf, onbeteugelde driften leiden tot losbandigheid, en de misdaad en het gezinsverval nemen dramatische vormen aan. Harten en handen uit de hele wereld bieden hulp aan mensen die door oorlogen en geweld zo enorm zijn getroffen. Heel even hebben de verschillen plaatsgemaakt voor medeleven en liefde.

We zijn dank verschuldigd aan de mensen die ons er in tijden van rampen aan herinneren hoe afhankelijk we eigenlijk van God zijn. Een weduwe in een vluchtelingenkamp, die om haar vermoorde zoons rouwde, zei door haar tranen heen: “Ik mag mijn geloof niet kwijtraken.” Anderen smeekten: “Bid voor ons.”

De Heer Jezus Christus heeft over de herstelling van het evangelie gezegd: “Welnu, omdat Ik, de Heer, de rampspoed kende die de bewoners der aarde zou overkomen, heb Ik mij gericht tot mijn dienstknecht Joseph Smith jr. en heb tot hem gesproken vanuit de hemel en hem geboden gegeven. Onderzoekt deze geboden, want ze zijn waar en betrouwbaar, en de profetieën en beloften die erin staan, zullen alle worden vervuld.” (L&V 1:17, 37.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.