Veel pagina’s in tijdschriften, kranten en televisieprogramma’s spreken over misdadigheid onder kinderen en jongeren en bijna allen die hier een studie van maken en hier serieus over nadenken komen tot de conclusie dat de misdaad niet het gevolg is van de bevolkingsdichtheid maar in het algemeen een gebrek is aan liefde, een slecht gezinsleven en het ontbreken van een godsdienstig leven.

     Je hoeft alleen maar te luisteren naar jongeren die hun verdrietige verhalen vertellen. Ze werden of worden geslagen, in een hoek gedrukt, hebben het gevoel gekregen dat zij ongewenst zijn, onbemind en niet gewaardeerd. In tuchthuizen, tehuizen voor zwakzinnigen, arrestantenlokalen, in psychotherapeutische centrums, psychologenpraktijken en in de stoelen van psychiaters zijn zij te vinden. Zij willen hun ongewenste omstandigheden ontvluchten en hierdoor zijn zij in een heel vroeg stadium van hun leven getrouwd of zijn ongehuwd gaan samenwonen. Hierdoor kan hun zekerheid verdwijnen want aan een huwelijk of samenwoning waren zij nog lang niet toe waardoor er wéér een nieuwe generatie ontstaat die losgeslagen is en niet weet wat zij doet.

     Het herstelde evangelie van Jezus Christus wat in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt onderwezen is het antwoord op al deze aangelegenheden. Er zouden nauwelijks frustraties en psychologische problemen zijn indien het programma van het herstelde evangelie werd opgevolgd; indien mannen en vrouwen in de juiste context van elkaar konden houden en elkaar nimmer zouden bedriegen; indien het familiegebed  – ’s avonds en ’s morgens –  nooit zou worden vergeten; indien de gezinsavond op de juiste wijze en getrouw werd gehouden en de kinderen de kerkelijke leerstellingen, richtlijnen en programma’s werd onderwezen; indien allen zouden leren om ijverig en behulpzaam te zijn dan zou de misdaad dusdanig afnemen dat het tot praktisch niets was verminderd.

     Waar begint de misdaad? Bij de ouders. Waar en door wie wordt zij voortgezet? Door de kinderen, de ouders van het volgende geslacht, enzovoort, enzovoort. Grote overweldigende liefde, natuurlijke liefde zoals die, in haar volledige programma, door genoemde kerk wordt geleerd zou vanaf de geboorte tot aan de dood, een zegen voor het kind moeten zijn.

     Kinderen hebben recht op het onderricht van de hulporganisaties van genoemde kerk zoals het jeugdwerk, zondagschool, het seminarie, en het instituut waar ze van kindsaf geleerd wordt eervol een zending te vervullen en de juistheid leren van een eeuwig huwelijk in de heilige tempel. De meeste aanrandingen, berovingen of misdaden of geweld tijdens voetbalwedstrijden zouden nooit gebeurd zijn indien het herstelde evangelieprogramma in ieder gezin functioneerde.

      ‘ieder mens, hetzij die goed of kwaad is, wordt huiswaarts gevoerd naar die God die hem het leven heeft geschonken’ (Alma 40:11). Zij ‘die rechtvaardig zijn, worden ontvangen in een staat van geluk’ (Alma 40:12) en de slechten worden ‘door de wil van de duivel als gevangenen weggevoerd’ (Alma 40:13). De rechtschapenen blijven ‘in het paradijs, tot het tijdstip van hun opstanding’ (Alma 40:14). En dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.