‚Waarom had ons team niet gewonnen?’, vroeg de student me in de bus op weg naar het station. ‚Ondanks jouw mooie presentatie als individu waren jullie helaas aan het doel voorbijgeschoten.’  ‚Welk doel dan?’ ‚Samenwerken. Een democratisch proces waarmee het onderwerp gekozen kon worden ontbrak volledig, de uitvoering werd door jou en een paar medestudenten gedaan en de overige twaalf deelnemers is lekker thuis in bed blijven liggen. Daarom dus.’

Schrijnend. Onze jongeren leven in een wereld die wordt bepaald door wat ze allemaal MOETEN. Ze moeten nadat ze een middelbare school-diploma behaald hebben, gaan studeren. Iets. Maakt niet eens zoveel uit wat, als het maar een garantie is voor een veilige toekomst. Brood op de plank, een huis en een auto van kaliber voor de deur. Veel jongeren doen het, braaf. Kiezen een ‚brede’  opleiding, dan zal er altijd wel ergens geld te verdienen zijn als het diploma eenmaal in de aktentas zit. Vervolgens melden ze zich aan voor de Studie, kopen de bijhorende boeken en de reis begint. Omdat het MOET. Te vaak niet omdat ze het willen.

Nog steeds, in deze moderne tijd, zijn er landen in deze wereld waar onderwijs en het deelnemen aan onderwijs helemaal geen vanzelfsprekende zaak zijn. Landen waar het regime bepaalt dat jonge kinderen beter ingezet kunnen worden om met hun kleine handjes fabriekswerk te doen, waar de religie bepaalt dat meisjes niet mogen leren lezen, waar kinderen geen school binnen bereik hebben omdat ze bijvoorbeeld midden in de woestijn leven. Het bestaat, nog steeds. Deze kinderen dromen er van te MOGEN leren. Zijn nieuwsgierig naar wat er in de wereld allemaal leeft, wat denkwijzen zijn, naar weten in het algemeen. Ze zouden er alles voor geven te mogen ontsnappen aan de opgelegde cultuur, er uit te kunnen breken en naar school te MOGEN gaan.

Nee, dan onze jonge, gezonde Nederlandse studenten. Volop mogelijkheden om zich te ontplooien, alle deuren van hogescholen en universiteiten staan uitnodigend open. Financieel is het ook niet onmogelijk, hoewel beperkter dan ooit. Maar toch: het KAN. In de praktijk hoor ik geluiden als: ‚Daar ga ik écht niet naartoe hoor, dat college is echt zó saai en nutteloos. En die man is écht irritant.’ ‚ Als jij niet gaat, ga ik ook niet!’ ‚Afgelopen week ben ik maar één dag geweest, ik had echt zó geen zin..’ Geen ZIN. Geen ZIN om te horen, te zien, te leren wat er te leren valt. Want het is niet LEUK. Het moet wel leuk zijn, natuurlijk. Daarom leren aankomende leraren tegenwoordig hoe ze de aandacht van studenten moeten richten, en geloof het of niet: er dient een heel arsenaal aan Disney-toestanden uit de kast getrokken te worden om de aandacht van de Nederlandse jongere langer dan tien minuten bij de les te kunnen houden. Doodvermoeiend voor de docent, maar alles om het de student naar de ZIN te maken. Het moet namelijk wel leuk blijven. Studeren wordt gezien als een vervelende opgave. Een hels karwei dat teveel tijd opslurpt met nutteloze bezigheden. Het thuisfront verwacht mooie resultaten en blije gezichten, dus die druk ligt er dan ook nog eens op.

Wanneer gaan we nou eens beseffen, dat we in dit land MOGEN studeren, maar niet MOETEN? Waarom denkt iedereen dat de Dienst Uitvoering Onderwijs iedereen verplicht als afnemer van de zogenaamde prestatiebeurs wil zien verschijnen? Je MAG studeren. Je MOET niet. En als je iets gaat doen omdat het MAG, kun je er wellicht ook met meer plezier aan deelnemen. Omdat het iets is waar je meer van wil weten, omdat het je interesseert en misschien omdat het, in het beste geval, je passie is. Studeren MOET echt niet. Voorbeelden genoeg van bevlogen mensen die zonder het behalen van een diploma zeer succesvol geworden zijn. Hun drijfveer was de passie die ze voelden, de gedachten en ideeën die ze hadden. En die stonden niet in de studieboeken die hen werden aangeboden. Die leefden in hun hoofd en in hun hart, en op die koers zijn ze gaan varen. Natuurlijk niet altijd met direct succes en watervallen aan geld. Maar met doorzettingsvermogen en volharding zijn velen er wel degelijk in geslaagd, en hebben meer bereikt dan ze konden bevroeden toen de reis begon.

Elke opdracht zien als een uitdaging, en niet als een last. Dat zou al een heel verschil zijn in opvatting en een begin van succes. Uit bed komen, naar school gaan, met het besef dat er elke dag wel degelijk iets moois te leren valt. Omdat het MAG. En omdat het KAN.