Ayaan Hirsi Ali heeft geschiedenis geschreven die nog steeds niet door een deel van de politiek en de samenleving op waarde wordt geschat. Maar politiek leiderschap is geen typisch Nederlandse eigenschappen meer, maar rust en vrede brengende compromissen. Toch is er een tijd geweest waarin een hele generatie zich afzette tegen de toen geldende normen en opvattingen en het wordt hoog tijd dat dit nu weer gaat gebeuren, als het niet al te laat is.

     De generatie van de jaren zestig en zeventig bracht meerdere revoluties tot stand: onder andere een seksuele revolutie en een revolutie tegen gezag en autoriteit. Een tijd waarin Nederland een visionair land was dat niet schroomde, als een gidsland, voor de troepen uit te lopen. Nu heb ik het gevoel dat de islam ons met zachte hand wordt opgedrongen en het lijkt net alsof alleen Geert Wilders met zijn PVV dit ziet. De leiders die het echt voor het zeggen hebben gaan van het standpunt uit dat de islam toch niet aangepast kan worden en hebben zich bekeerd tot het alles omvattende begrip ‘respect’. Ze hebben nog steeds de neiging zich aan te passen aan de opvattingen van de islam waardoor kritiekloos realisme en verering van religie, wat die religie ook voorschrijft, de politieke correctheid in stand doet houden. Het is werkelijk om gek van te worden.

      De PvdA vindt nu dat de integratie van migranten onze prioriteit verdient maar hoe zit het dan met orthodoxe islamieten die dat niet willen? De PvdA staat voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van mannen en vrouwen, de vrijheid van seksuele voorkeur en het bestrijden van discriminatie, terwijl de orthodoxe islam dit uit geloofsovertuiging aan zijn laars lapt. Het wordt dus hoog tijd dat de politieke correctheid op de schop gaat. Toch?

     Omdat ik erg gefocust ben op het nieuws en ook op krantenberichten heb ik nergens gehoord dat moslims iets te vrezen hebben. Overal in het land kwamen asielzoekerscentra zonder dat de nieuwelingen noemenswaardig werden belaagd of bedreigd. Daarom vind ik het een doorgeschoten actie van Marcouch, Kamerlid van de PvdA, om samen met Sjoerdsma (D66) een motie in te dienen waarin gevraagd wordt voor een speciale wettelijke bescherming van de islam, althans, van hun godsdienst en dit omdat er sprake zou zijn van ‘moslimdiscriminatie’, maar van moslimdiscriminatie is in het nieuws voor zover ik weet geen melding gemaakt.

     Waar ook geen melding van is gemaakt is het feit dat de motie werd aangenomen omdat de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd. 

     Ik merk dat mijn geestverwanten, als het om vrouwenrechten gaat, zich vooral bevinden onder de PVV van Geert Wilders. Het is verwarrend te moeten geloven dat gelijke rechten van vrouwen alleen voor westerse vrouwen van toepassing zijn. Zodra het om moslimvrouwen gaat, gelden andere normen die gedicteerd worden door een religie van veertien eeuwen geleden. Ik mis de synchronisatie tussen mijn gevoel, verstand en geest om tot een dergelijk schizofreen denken in staat te zijn.

     De islam wordt ons opeenvolgend met zachte hand opgedrongen waardoor onze vrijheid wordt verkwanseld en vrouwen blijven leven volgens een tribale mentaliteit en in dat kader is zwijgen verraad.