Ik heb ze dan eindelijk de tegenpoets bewezen. In al mijn Europees ambtenarenvlijt vanuit Brussel de beschikking voor een naheffing opgemaakt en de Nederlandse overheid verrast met deze snelheidsovertreding op de welvaartsgroei. Nota bene zijn de bewijzen aangeleverd door hun eigen CBS. Ook zorgvuldig zo’n formuliertje voor de Engelsen uitgetikt en snel op de post naar Londen gedaan. Alle betrokkenen al lang vooraf geïnformeerd door de tabellen op internet te zetten, zodat ik zelf in ieder geval gevrijwaard ben van de beschuldiging om met een plotseling overval te komen. Erop vertrouwend dat politieke tegenstanders van de zittende macht in deze lidstaten het dan wel op zouden pikken, maar blijkbaar is dat deel van het ambtenarenapparaat ook nog niet gewend aan deze vormen van communicatie of verwachten ze althans vanuit Brussel niet zo’n nieuwerwetse berichtgeving. De ouderwetse brief op de mat was dan toch nog een verrassing voor Rutte c.s.

Toegegeven vond ik de reactie van David Cameron wel wat heftig, terwijl die naar verhouding nog goed weg kwam. Gelukkig bleef de reactie van de naar rato meer belastte Nederlandse leiders geheel volgens verwachting lauw. Ze kunnen ook niet anders, omdat als ze zelf van de afspraken gaan afwijken de zuidelijke landen natuurlijk nooit in het gareel gebracht kunnen worden. Het opgestoken vingertje dat mijn landgenoten plegen te hanteren, maakt dat ze nu alleen maar zonder al te veel tegen te sputteren het geld kunnen overmaken. Mijn werk hier binnen het Europese ambtenarenapparaat dient namelijk mogelijk gemaakt te worden, toch?

Jeroen Dijsselbloem sputtert nog wel een beetje tegen. Dat is natuurlijk alleen voor de vorm. De volgzame Nederlanders inclusief de gedoogpartijen in de tweede kamer, laten zich vast afschepen met wat zalvende woorden over het nut van Europa voor het handelsland bij uitstek. Rutte zegt dan wel dat de ministers van Financiën zich nog eens zorgvuldig deze naheffing zouden moeten bestuderen, maar hij weet wel beter. Gewoon dokken. Eigenlijk zoals mijn vrouw altijd accepteert dat ik voor mijn werk nu eenmaal veel onderweg ben en daarom een grotere kans op een snelheidsovertreding riskeer.

Overigens kreeg ik laatst weer zo’n beschikking van het Centraal  Justitieel  Incasso Bureau toen ik me vorige week vanuit huis weer richting Brussel spoedde om mijn belangrijke taak voor de Europese Gemeenschap te gaan verrichten. Een ijverige agent, in feite in de verte een collega, heeft geconstateerd dat ik mij te snel over de A16 van Breda naar de Belgische grens spoedde. Het viel me vandaag pas op dat daar ook nog eens 7 euro administratiekosten berekend werden. Die was ik op mijn beschikking richting de Nederlandse beleidsmakers nog vergeten te vermelden. Ik heb dit na mijn lange weekend direct alsnog in orde gemaakt en een gewijzigde beschikking op de post gedaan.

Zoals op de rekening van het CJIB te lezen valt, wordt mijn boete met 50% verhoogd bij de eerste aanmaning én met 100% bij de tweede aanmaning. Ook daar heb ik een steekje laten vallen nu er vanuit Nederland en Engeland sterk geageerd wordt tegen de betaaldatum van 1 december a.s.  Ook dat is alsnog gecorrigeerd, zodat ze in Den Haag en Londen weten dat ik diezelfde percentages zal doorrekenen als het geld niet op tijd ontvangen is. Mijn collega’s uit de zuidelijke landen kunnen met het oog op de komende zomer, anders niet op tijd de met ons steungeld toegezegde zwembaden realiseren.

Ik had een productieve dag vandaag.

Namens Nederland ben ik ambtenaar bij de Europese Unie. Jullie kunnen trots op me zijn.