Nederland

Door de ogen van…..Mariano Marti

 

Stem RTL4

 

Steeds vaker komen er zaken aan het licht over de handel en wandel van ons bestuursapparaat. Zaken die het daglicht niet mogen verdragen maar die wél, zonder dat wij ‘burgers’ het weten, ons zowel financieel als moreel raken.

Ik schreef hierboven het woord ‘bestuursapparaat’. Het gaat dus om mensen die iets besturen. Of dat nu een land is of een gemeente of ander publiek orgaan. Mensen die door ‘anderen’ op hun wijze van bestuur worden getoetst en daarop worden aangesproken. Hoewel, dat laatste trek ik bijzonder in twijfel.

Als we nu kijken naar onze volksvertegenwoordiging, oftewel de Tweede Kamer, daarin zitten leden die door de burger zijn gekozen om voor de belangen van diezelfde burger op te komen en die geacht worden over deze belangen te waken. Namelijk door er op toe te zien dat het kabinet, ministeries , departementen, op een integere, correcte wijze handelen en het landsbelang niet uit het oog verliezen. Deze activiteit, namelijk ‘het erop toezien’ van onze Tweede Kamerleden kun je niet doen door achter je bureau te blijven zitten en wachten totdat er iets gebeurt dat reden geeft om actie te ondernemen.

Natuurlijk, vertrouwen is een groot goed. Heb vertrouwen in je medemens. Maar wanneer het gaat om het bestuursapparaat in het algemeen, dan praat je over heel veel mensen. Gelukkig zijn al deze mensen verschillend, anders zou het een saaie boel zijn, maar dat betekent dus ook dat er verschillen bestaan in de persoonlijke opvatting van mensen van hoe met gemeenschapsgeld om te gaan. Je moet dus als Tweede Kamer pro-actief research doen naar de gang van zaken binnen het bestuurlijk apparaat. Er zullen ongetwijfeld vele manieren bestaan om zaken op hun merites te kunnen beoordelen en de verantwoordelijken, mocht dit uit het onderzoek blijken, daarop aan te spreken. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Waarom is het vaak de Media die door grondig onderzoek, de verborgen gebreken binnen het bestuursapparaat aan het licht brengt en deze gebreken aan de kaak stelt. Ik geef hier als voorbeeld de duizenden reizen van ambtenaren naar de voormalige Nederlandse Antillen waarvan Bonaire, Saba en St. Estatius nu Nederlandse gemeenten zijn.

Als een dergelijke onacceptabele handelwijze aan het licht komt, dan is de Tweede Kamer en soms ook de desbetreffende minister ‘er als de kippen bij’ om te roepen dat er n.a.v. hetgeen in de Media bekend is gemaakt (en met feiten onderbouwd),  er dringend, passende maatregelen dienen te worden genomen om zulks in de toekomst te voorkomen. Maar is dat niet het werk van onze Tweede kamer, om daar controle op uit te oefenen? Of de Tweede Kamer de feitelijke controle zelf doet of laat doen, dat is om het even. Het gaat erom dat de burger op de toezichthouders (de Tweede Kamer) kan vertrouwen dat zij ‘op de zaak letten’ en het werk niet aan de Media overlaten, tenzij de politiek wilt dat de burger meer vertrouwen heeft in de Media dan in de politiek zelf. In dat geval zou ik tegen mijn medeburgers willen zeggen:  stem op RTL4 ! ….de omroep zonder politiek belang die over uw portemonnee waakt.