Er zijn in ons land radicale moslims die aangestuurd worden door Islamitische Staat en Al-Qaida en die op zoek zijn naar wapens om in Nederland aanslagen te plegen. Deze verontrustende waarschuwing staat in het jaarverslag van de ‘Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). De AIVD schrijft: “Het is niet altijd duidelijk met welk primair doel wapens worden gezocht. Wapens in handen van jihadisten hoeven niet per se voor terroristische aanslagen te worden gebruikt, maar gezien de voorbeelden in onder andere Canada, de Verenigde Staten en Frankrijk, is de kans hierop wel reëel.” Er blijken verschillende onderzoeken gaande te zijn naar dreigingen zowel in als tegen Nederland.

     De propaganda-activiteiten van IS beïnvloeden Nederlandse Moslims, want IS stelt terrorisme gelijk aan dapperheid, heldhaftigheid en heldenmoed. Zij lokken jonge moslims zowel naar Syrië als ook naar Irak. Ook Al-Qaida rekruteert jonge moslims waardoor de rivaliteit tussen beide terreurnetwerken de kans op een aanslag in zowel Amerika als ook in Europa vergroot, althans dit constateert de AIVD. Zij laat weten: “dat het erop lijkt dat Al-Qaida niet meer zo invloedrijk is als voorheen waardoor het voor hen belangrijk is geworden een spectaculaire aanslag te plegen om zo het prestige te herwinnen wat verloren is gegaan.”

     Volgens de veiligheidsdienst zijn er in Nederland drie groepen jihadisten. Er zijn ongeveer veertig teruggekeerde Syriëgangers, die gevechtservaring hebben opgedaan en dat neemt weer een groot risico met zich mee. Verder zijn er jihadisten bij wie het niet lukt om uit te reizen en de derde groep wil strijd in Nederland leveren. Dit zou kunnen door aanslagen te plegen maar het kan ook zijn dat zij door criminele daden te plegen geld vergaren om een jihadstrijd te financieren.

     “Het is eigenlijk niet te geloven dat veel jonge jihadstrijders hier geboren en opgegroeid zijn terwijl zij het westen vijandig gezind zijn en bereid zijn om hier terroristische aanslagen te plegen. Zorgelijk is de situatie van het salafisme in Nederland want de onverdraagzame en polariserende boodschap die zij verspreiden is helaas voor jonge moslims een voedingsboden voor radicalisering naar het jihadisme.” Aldus de veiligheidsdienst.

     Wereldwijd zijn meer dan 25.000 jihadisten, uit allerlei landen, op radicale websites actief maar niet terug te vinden zijn. Niemand kan zich een beeld vormen hoeveel Nederlanders hier mee bezig zijn en hierdoor wordt misschien het gevaar onderschat.

     De websites worden opgezocht door jonge moslims die bereid zijn aanslagen te plegen, maar ook door hen die geen actie ondernemen maar wel het salafistische gedachtegoed aanhangen. Er vinden op de websites discussies plaats of er worden ideeën uitgewerkt die uiteindelijk oproepen en toewerken naar geweld tegen de ‘ware vijanden van de islam’. Het jihadistisch internet wordt overigens niet beheerd door jihadistische organisaties zoals Al-Qaida, maar dergelijke organisaties zijn wel actief op deze websites.

     Naar schatting slechts 0,2 procent van het internet is ‘zichtbaar’, of in ieder geval te vinden met behulp van zoekmachines. De radicale jihadistische sites bevinden zich op het onzichtbare deel.