Nomen est omen

 
Mafifi, Ding, Rehab, Loezer, Kabine, Bruis, Deedee.Alles in orde, hoor. Mijn psychiater is niet met vakantie, of zo. En niemand hoeft zich aangesproken te voelen.

 

Voorteken of schandvlek?

Laat ons hopen dat niemand zich aangesproken voelt. Dit zijn namelijk enkele van de vreemdste voornamen in Nederland en Vlaanderen uit 2013. Ik zou zeggen : arme kinderen. Fijn geboortegeschenk. En ook leuk om mee door het leven te gaan…

Ik vraag me af of de ouders daar wel rekening mee houden, er even bij stilstaan wanneer ze de voornaam kiezen. Ongetwijfeld zullen ze er even mee lachen. Later zijn dat dan de vrienden en nog later de collega’s. Fluisterend, achter de rug.

Akkoord, ouders zijn tegenwoordig vrij om eender welke voornaam te kiezen (vroeger moest de naam voorkomen in een namenregister), maar dan nog. Mama en papa kunnen voorlopig nog geen baby naar eigen goeddunken creëren. Maar de voornaam dus wel. Geef je kind dan toch een naam die hij of zij met trots kan dragen. Niet met schaamte. Hoe dan ook stel ik me de vraag : moet alle vrijheid onbeperkt zijn?

Schaamnamen

En het kan nog erger. Soms leidt de combinatie van voor- en achternaam tot belachelijke, lachwekkende of beschamende creaties. Dat laatste vooral voor de persoondie het gelag moet betalen. En het gelach aanhoren. Enkele voorbeelden?

Nodig deze dame nooit uit, de kans is namelijk groot dat ze verhinderd zal zijn: Connie Comen. Heeft mevrouw Conny Plassen een probleem met de sluitspier? En meneer Dick Sack moet waarschijnlijk nodig op dieet. Meneer Donald Duk kan als geen ander de bekende eend imiteren. Zou gynaecoloog Piet Uytebroeck veel patiënten hebben?

 In 1811 voerde Napoleon de ‘code civil’ in en werd het hebben van een achternaam verplicht. In de zuidelijke Nederlanden was dit al het geval sinds 1796, net zoals in Frankrijk. Heel wat Nederlanders gaven geen gehoor aan deze oproep, waardoor er een nieuw decreet kwam dat bepaalde dat het hebben van een achternaam vanaf 1 januari 1814 toch echt verplicht was. Nog niet voldoende. In 1825 volgde een nieuw decreet, overigens niet meer onder Napoleon. In 1815 viel hij en zwaaide Willem I de scepter.

 Dit geschiedkundig tussendoortje om deze mythe in te leiden: het is een fabeltje dat Nederlanders de meest bizarre achternamen kozen om de Franse keizer een hak te zetten : heel wat mensen hadden al een achternaam die bijvoorbeeld naar een bepaald kenmerk verwees en daarom soms humoristisch was. Die naam was alleen niet officieel geregistreerd. En veralgemenen moet nooit : ik ken een Vlaamse dame met de welluidende naam Maria Poep.

 Is een naam inderdaad een voorteken?

 Ouders doen tegenwoordig soms heel wat moeite om een originele naam voor hun kind te zoeken. Liefst nog zelf verzonnen. “Ons kindje zal een unicum worden. Zo zal er geen tweede zijn!” En heel wat ouders denken dat dit weinig invloed zal hebben, laat staan een negatieve. Misschien is dat toch het geval.

Volgens Brits onderzoek namelijk van enkele jaren geleden. Dat heeft aangetoond dat een kind met een herkenbare naam (bijvoorbeeld Jan) en een kind met een ongewone naam (bijvoorbeeld Jojoka), anders zal worden beoordeeld voor een zelfde test of proefwerk, met dezelfde antwoorden. ‘Anders’ in negatieve zin. Jan zal een betere score halen dan Jojoka.

En misschien is dat logisch. Wat herkenbaar is boezemt meer vertrouwen in dan het onbekende. In de winkel zullen de meeste mensen een pan van Tefal eerder kopen dan een Tefil-pan. Ook al is die laatste even goed. Jojoka is de Tefil-pan. Hij werkt prima, maar volgens zijn schoolresultaten bakt hij er niets van.

Tot slot

 In 2004 was er een ongelukkige die de naam Swastika kreeg. Wat ik me dan afvraag : hoe moet je dit kind begroeten? Met gestrekte arm?