Vandaag de dag zou het in Nederland niet de taak moeten zijn dat burgers zelf de wapens opnemen omdat de samenleving in gevaar komt/is. Dat zou nooit de taak van de gewone burger moeten of mogen zijn. Maar wat zien we gebeuren? De Nederlandse krijgsmacht gaat wat zitten fietsen als p.r. stunt, roept pief, paf poef naar elkaar tijdens militaire oefeningen en het leger heeft inmiddels haar 44 gloednieuwe CV90 pantserrupsvoertuigen aan Estland verkocht. Nu zeg ik dat wij hier in het Westen daarmee een heel zielig en idioot figuur slaan, en zeker als we moeten gaan vechten tegen mensen die militant en fanatiek overtuigd zijn van hun gelijk. Die lachen zich slap omdat we niets meer in de melk te brokkelen hebben.

Wij hebben deze wereld namelijk geleerd, met de VN aan het hoofd, dat over alles te praten valt, dat is volgens onze leiders van het land kennelijk de beste verdediging. We hebben ons inzicht van het afwenden van oorlog opgedrongen aan andere landen en we gingen die landen met een opgestoken wijsvinger een lesje geven in universele normen en waarden, in de hoop dat lesgeven de oplossing is, zodat we nooit meer oorlog hoeven te voeren.

Maar nu blijkt dat dit niet werkt, dat bijna niemand ons gevolgd is daarin, met als resultaat dat we geen krachtig, sterk, snel en goed presterend leger hebben dat iets ter verdediging kan doen. En dat allemaal omdat Nederland het niet nodig vond om een stok achter de deur te houden, gericht op een niet rooskleurige toekomst, door hierop te anticiperen en de legers in staat van paraatheid en snelle inzetbaarheid te houden. En nu zitten we met de gebakken peren, omdat militairen voor de vorm soldaatje spelen.

Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die nagelaten hebben hun vrijheid te verdedigen. Het ziet ernaar uit dat de tere plant die vrijheid heet, in alle gevallen in deze wereld verdedigd moet (kunnen) worden en wel om te kunnen overleven en je eigen normen en waarden in stand te houden. Dikwijls zijn mensen gewoon vervuld met afschuw door alle ellende die veroorzaakt wordt door een oorlog, dat zij zweren, wat het ook zou mogen kosten, de oorlog voortaan te vermijden. Er zullen echter altijd mensen zijn die zo goddeloos zijn, of fundamentalistisch, dat zij zullen proberen de vrijheden en rechten van hen die te zwak zijn om zich te verdedigen te niet doen waaraan wij eigenlijk op die manier onze vrijheid verkwanselen.

Een van de lessen, die heel duidelijk in het Boek van Mormon wordt onderwezen, is dat een volk zich behoort te verdedigen, zelfs als er oorlog door ontstaat, als het vrij wil blijven. De ‘heiligen der laatste dagen’ beseffen echter dat een technische verdediging en bewapening geen voldoende voorbereidingen zijn. “Er wordt veel gesproken over paraatheid. Er dreigt gevaar en de verdediging moet opgesteld worden. Paraatheid is geen nieuw woord voor ‘heiligen der laatste dagen’. Sinds 1830 klinkt onze stem ter waarschuwing voor de beroering en rampen van de laatste dagen. We hebben steeds onderwezen en blijven dit ook doen dat volledige paraatheid en verdediging tegen de vernielingen van het kwade de aanvaarding is van het (herstelde) evangelie van Jezus Christus. Wanneer iedere knie zal buigen en iedere tong zal bekennen dat Jezus de Christus is zullen wij naar de vrede van Eden mogen uitkijken, niet eerder. (Conference Report, oktober 1940, blz. 61-62.)