Zoals regelmatig gebeurd, druk ik ook op dit knopje en dit keer hoor ik achter de deur een leuk melodietje. De deur gaat open en ik zie een breed geproportioneerde vrouw in de deuropening staan. Ik blijk haar te kennen maar wist niet dat zij daar woonde. Zij kijkt mij verbaast aan met een frons in haar voorhoofd die zegt “wat kom jij hier doen?” Ik zeg tegen haar. “Ik ben van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ en wil u op de hoogte stellen van nieuwe hedendaagse openbaringen die God de wereld instuurt.” “Nou ik geloof niet in God en ik hou niet van Hem en als je ogen in je hoofd hebt dan kan je ook zien waarom.” Mijn hart vulde zich met verdriet. Het lijkt er namelijk op dat ik nooit de goede slagzin kan vinden die een deuropener kan zijn.

“Ik ken je van mijn werk” zei ik “waar ik vrijwilliger ben, maar wat erg voor je dat je niet van God hou want ik weet zeker dat Hij heel veel van jou houdt.” “Ach man, wat ik ook doe, mijn overgewicht is steevast het eerste wat mensen opmerken. Dat snap ik want je kan er letterlijk niet omheen. Als ik op mijn werk iets tegen iemand zeg onthouden ze alleen maar dat die dikke het gezegd heeft. Meer niet. En dat maakt me bijtijds verschrikkelijk onzeker.” “Nou ik ken je al een jaar of vier maar heb dat nooit zo aan je gemerkt. Ik vindt je hulpvaardig en mededeelzaam.”

“Ik vindt het leuk dat je dit zegt”zei ze “maar voor God is in mijn leven geen plaats. Waarom heeft God mij een lichaam gegeven dat dik en lelijk is? Ik zal nooit eens met iemand uit kunnen gaan, omdat ik veel te onaantrekkelijk ben.” “Nou, ik vind je helemaal niet onaantrekkelijk”, zei ik. “Oké, je bent te dik maar in de hoogste staat van waarschijnlijkheid denk ik dat je daar niets aan kan doen.” “Ach man, wanneer ik mensen voor het eerst moet ontmoeten, zit ik mezelf uren voor de afspraak af te vragen wat ik aan moet trekken, omdat geen enkel kledingstuk kan verbergen dat er meer van mij is dan ze verwachten.”

Het hierboven beschreven geval toont mij een zekere twijfel aan ten aanzien van één van de eigenschappen van God. Hoewel deze vrouw het waarschijnlijk heel vreemd zou vinden haar probleem in dat licht te bezien, toont dit geval een zekere twijfel omtrent de aard van God. Zij twijfelt aan zijn vermogen om iets aan haar leven te veranderen, zijn wijsheid dat Hij toelaat dat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, zijn liefde, lankmoedigheid, vergevingsgezindheid en zijn zorg voor haar. Zij zou geheel anders tegenover haar probleem komen te staan als zij een werkelijk geloof in de eigenschappen van God had.

Ik ken maar weinig mensen die zich goed in hun vel voelen. Omdat ze vinden dat zij te dik/dun zijn, of krullen of stijl haar dat futloos naast het gelaat hangt, dunne lippen hebben, een andere huidskleur of godbetert een vreemde kleine teen. Ik zei tegen haar: “Ik besef dat je geen lichaam hebt gekregen dat men over het algemeen mooi zou kunnen noemen, maar mijn studie van Jezus Christus heeft mij ervan overtuigd dat het bij Hem alleen maar op innerlijke schoonheid aankomt. Als het soort lichaam waar jij mee moet leven zo belangrijk voor je geestelijke zaligheid en toekomstige verhoging is, dan zou Hij jou een ander lichaam hebben gegeven, daarom moet je proberen je uiterlijk zo aantrekkelijk mogelijk te maken, maar jou werkelijke verlangen moet zijn om geestelijk mooi te worden.” Ze sloot de deur en ik ging een deurtje verder.