Ik zal vanmorgen e.e.a. opsturen naar een “mogelijke” opdrachtgever. Een VOG, kopieën van schooldiploma’s en enkele referenties. Of dit allemaal genoeg is voor een volgende opdracht? Was ik maar een vlieg, dan zou ik het snel weten!

Hoe anders gaat dit voor sommigen! Ik lees over een ” heer” in de zorg die links en rechts, kwistig om is gegaan met de insuline spuit. Schuin marcherende ambtenaren die heerlijk ook hun gang kunnen gaan. Verstrekte subsidies door de Overheid, die ingezet worden voor de verrijking van een persoonlijk leven. En, een aan borsten sleutelende amateur in een witte jas.

Hebben zij dan geen VOG, geen school diploma’s en geen referentie op voorhand moeten tonen?

Is toch vreemd dat een door het leven gerijpte Freelancer, op voorhand zijn ziel en zaligheid moet laten zien, wil hij geen hongerdood sterven. En de ander schijnbaar zijn of haar slag kan slaan, zonder dat er iemand om zekerheden vraagt.

Nu zijn er functies waarbij ik me dit allemaal kan voorstellen.

Als ik bijvoorbeeld besluit om Wethouder te willen worden? Sluit ik mij aan bij een partij, en zorg er dan voor dat er voldoende op mij gestemd gaat worden. Wat ik doe door veel te beloven, mijn kop op posters te laten zien en veel one liners de ether instuur. En als dit allemaal goed komt, heb ik dus voor 4 jaar een baan en niemand die op voorhand iets aan mij vraagt.

Als ik vrijwilliger wil gaan worden? Maakt niet uit wat ik wil gaan doen. Geen verplichtingen, geen restricties en ik kan mijn gang gaan.

En als klap op de vuurpijl hoor ik op televisie, dat er onbevoegde docenten voor de klas staan die ook nog eens meer poen willen hebben. En dus verdraaid goed omgaan met de kleine kwetsbaren.

Ik wil op mijn 60e best wel, de hele dag op een politiemotor rondscheuren. Vandaag maar eens motivatiebrief mailen. Heb een motorrijbewijs, ben Universitair geschoold en haat het om in de file te staan. Maar daar heb ik dan de zwaailichten voor. Moet lukken, met de op handen zijnde tekorten door de as blauw, gele pensioengolf, c.q. Mercedes.

Bevoegd en onbevoegd, waar ligt de grens?

Wel, die is er niet! We hebben namelijk in dit land, de marktwerking. Wat zorgt voor acuut optredende blindheid, dromen, doofheid, tijdelijke dementie en een haperend reukorgaan. Als het nodig is, en de markt-bepalers kunnen bepalen!

Ik ga, zoals het er nu uit ziet, begin van het jaar werken binnen een sociale coöperatie, midden in een wijk met het predicaat: achterstandswijk. Werkeloosheid, drank, financiële problematiek drugs, agressie, een negatief (mede) mensbeeld en zien, wat men wil zien. ,

En dan ga ik lekker de hele dag kletsen over bevoegdheden, handhaven, consequenties en effekes gewoon doen. Zeker, en Sinterklaas bestaat niet!