Het is een benaming die door Amerika en Europa is bedacht om de genen aan te duiden die het islamitisch geweld verheerlijken. De koran, Hadith en islam kun je niet vergelijken met de Bijbel, het Boek van Mormon, De Leer en Verbonden, de Parel van Grote Waarde en met Christenen en ‘Heiligen der Laatste Dagen. De islam schrijft een alomvattende, politieke, religieuze en maatschappelijke leefwijze voor en is eenduidig, geloofd slechts in één god, verbiedt andere godsdiensten en roept uitdrukkelijk op tot het bestrijden en doden van andersgelovigen. “Mensen van het boek” zoals joden, christenen en misschien ook mormonen krijgen eerst de keuze zich te bekeren tot de islam maar atheïsten en anderen dienen zondermeer te worden gedood. Dit klinkt overdreven, maar dit is de absolute waarheid. Het plegen van bomaanslagen met het doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken is ook dé manier om in het steeds ongelovigere westen daar vorm aan te geven.

     Tot voor kort waren er niet veel moslims die deze oproepen letterlijk namen maar daar is verandering ingekomen, want de terroristen van IS valt in die zin niets te verwijten als zij claimen de koran naar de letter te volgen. Wat zij doen is letterlijk door de koran, de surah en de Hadith voorgeschreven. Wat wij barbaars noemen is in hun ogen de letterlijke opdracht van de islam en tevens is elke moslim over de gehele wereld daarop aanspreekbaar. Dit betekent dat elke moslim, waar ook ter wereld, de opdracht heeft ongelovigen te doden en de wereld te onderwerpen aan de islam. Wij zien dit als radicaliseren maar is feitelijk een beweging van moslims die de islam letterlijk praktiseren. Vanuit hun geloofsovertuiging is hier dus niets verkeerds aan. Het wordt dus tijd dat wij de werkelijkheid van de islam onder ogen zien.

     Ik ben het er dus volkomen mee eens dat Amerika en Europa vinden dat IS vernietigd moet worden en ze zijn daar ook driftig mee bezig. Wij kunnen dus van onszelf zeggen dat wij met IS in oorlog zijn want daar zijn de bombardementen in Irak en Syrië op IS doelen het bewijs van. Dat het besef van deze islamdreiging bij ons zo hard is aangekomen is puur te wijten aan het feit dat wij in een maatschappij leven waarin het genot het hoogste goed is en dat wij bezig zijn met de vraag wat het meeste genot geeft. De oppervlakkigheid van onze bevolking die alleen bezig is met het najagen van status en geld en het geluk dat dit met zich mee zou brengen, en daarbij letterlijk een hele wereld uit het oog verloren heeft is dus veel zeggend. Het aantal likes op je Facebook-pagina lijkt belangrijker, waardoor het lijkt dat je ver van de realiteit bent afgedreven. En dan is het inderdaad schrikken als die realiteit opeens keihard je woonkamer binnenkomt in de vorm van een mededeling dat we een doelwit van terroristen zijn. Dit heet de hand in eigen boezem steken.

     Islamitische zelfmoordenaars zijn meedogenloos. Zij dromen van het martelaarschap, wandelen informeel naar de moskeeën en andere plaatsen en brengen bommen tot ontploffing die onder hun kleding om hun lichamen zijn gebonden. Moslimleiders in het Westen die toegang hebben tot de nationale media vertellen ons onschuldige Westerlingen dat de islam de religie van vrede is en dat terroristen slechts uitwassen zijn, terwijl alle moslims over de hele wereld aanspreekbaar zijn op de koran. Ik wil geen olie op het vuur gooien maar alleen waarschuwen dat een ernstig Europees etnisch conflict letterlijk onafwendbaar is.

Stem op deze column!