Een kind dat maar net kan lopen, sabbelend aan een lolly, of één die nog in een kinderwagen zit en dan al een flesje cola leegdrinkt. Ik kan m’n ogen soms gewoon niet geloven… Is het onwetendheid? Is het luiheid? Proberen ouders tegenwoordig vooral ‘vriend’ van hun kind te zijn?

De feiten zijn hard. Onderzoek heeft aangetoond dat de prevalentie van obesitas onder Amerikaanse kinderen tussen de jaren ’70 en 2003-2006 ongeveer verdrievoudigd is. Uit onderzoek in 2008 onder kinderen van 4 tot 16 jaar op Bonaire is gebleken dat 32% van de meisjes en ruim 24 % van de jongens aan overgewicht lijdt. In Europees Nederland was dat 15 %. Deze jongeren met overgewicht lopen een hoger risico op het hebben van overgewicht als volwassene. Maar zelfs als hun gewicht ‘genormaliseerd’ is tegen de tijd dat ze volwassen zijn, lopen ze nog steeds een hoger risico om te overlijden aan obesitas gerelateerde aandoeningen. Er bestaat een significante relatie tussen hogere prijzen van groenten en fruit, en een stijging in het BMI van kinderen. Om Curaçao als voorbeeld aan te halen, daar is fastfood vaak goedkoper en breder beschikbaar dan groenten en fruit, omdat deze laatst genoemden geïmporteerd moeten worden. Maar ook in Nederland lijken gemak, mode en lage prijzen vooral bepalend te zijn voor de voedselkeuzes die gemaakt worden.

Om overgewicht bij de jeugd te voorkomen en een gezonde leefstijl te bevorderen wordt het komende jaar in Amsterdam het Sarphati Institute opgericht. Hoe is het dan toch mogelijk dat er nog steeds kinderdagverblijven zijn die de kleintjes zoete drankjes voeden met als gevolg dat ouders de strijd om water van hun 2 jarigen verliezen……… En waarom sparen ouders om een studie voor hun kind te kunnen betalen, maar wordt er te weinig stilgestaan bij het investeren in gezond eetgedrag bij hun kinderen? Zonder het door te hebben worden door ongezonde keuzes en overgewicht bij jongeren hun gewicht en gezondheid op wolwassen leeftijd deels voor hen bepaald in een fase waarin zij afhankelijk zijn van anderen.

Onder volwassenen draagt vooral een toename van het aantal restaurants per hoofd van de bevolking bij aan een opwaartse obesitas tendens, zo wees Amerikaans onderzoek uit. Kijk nog maar eens naar Curaçao. Qua inwonersaantal vergelijkbaar met Amersfoort, kent 35 fastfood restaurants. Amersfoort heeft er 7. In vergelijking met landen als Nederland is de prevalentie overgewicht op Curaçao opvallend hoog, vooral onder Curaçaose vrouwen. De relatie tussen obesitas en socio-economische factoren bij vrouwen op Curaçao past bij meer moderne maatschappijen. Het gaat dus verder dan een ‘voller’ schoonheidsideaal, of energierijke traditionele gerechten. Hoe kan het in deze context van welvaartsziekten en wereldwijde toename van overgewicht, en obesitas dat sigaretreclames al ruim 12 jaar verboden zijn, dat bij alcoholreclames een waarschuwing voor overmatig gebruik verplicht is, en kunnen grote fastfood fabrikanten als McDonald’s, Burger King of Kentucky Fried Chicken onbeperkt reclame maken en hun product zo’n positief imago bezorgen? De strijd tegen overgewicht is er één die we alleen gaan winnen als we samenwerken; ouders, overheden, én het bedrijfsleven. En laten we vooral de figuurlijke handen ineen slaan en samenwerken; One love, one Kingdom.