De uitwerping van satan uit de heerlijkheid van de hemel veranderde niet zijn bedoeling om de vrije wil van de mens te veranderen of te vernietigen. Integendeel: alleen het gevechtsterrein was veranderd; de oorlog duurt voort op deze aarde zoals deze in de hemel begonnen was. Satan is nog net zo vastbesloten als voorheen om de mens naar zijn hand te zetten. Hij streeft ernaar alle mensen even ellendig te maken als hij zelf is. (Zie 2 Nephi 2:18-27.) Oorlog is een van de belangrijkste middelen om dit doel te bereiken.

Er is waarschijnlijk niets op aarde dat zo duivels en zo slecht is als oorlog. Het is georganiseerde en systematische moord, met plunderingen, roof, zedeloosheid, misleiding, bomaanslagen, terreurdaden, enz. en ieder kwaad als natuurlijke bijverschijnselen. Oorlog is van de duivel; het is het gevolg van hartstochten. (Zie Jakobus 4:1.)

Sinds de val van de mens, hebben wellustige en telestiale toestanden de overhand en oorlogen hebben zich vermenigvuldigd. Woorden zijn niet in staat om de menselijke ontaarding te beschrijven die door de eeuwen heen door oorlogen zijn ontstaan, maar het tijdperk dat als de laatste dagen wordt aangeduid is de tijd dat de uitgebreidste en hevigste van alle oorlogen uitgevochten zal worden. (McConkie, Mormon Doctrine, blz. 826.)

Satan heeft thans de leiding. Waar u ook kijkt, hij is aan de macht, zelfs in ons landje. Hij leidt de regering voor zover God dat toelaat. Daarom is er zoveel strijd, beroering, angst en verwarring over de gehele wereld. Een grote geest regeert de volken. Het is niet de president van de Verenigde Staten, Poetin, Erdogan, of een ander; het is satan zelf.

Wat zegt God zelf in de eerste afdeling van de Leer en Verbonden: “want Ik ben geen aannemer des persoons, en wil dat alle mensen zullen weten dat de dag spoedig komt; de ure is nog niet, maar is wél nabij, waarop vrede van de aarde zal worden weggenomen en de duivel macht zal hebben over zijn eigen rijk.” (L&V 1:35.) Satan heeft onmiskenbaar de macht over zijn eigen gebied, want zijn macht ligt in verwarring, angst zaaien, strijd, bitterheid, standsverschil en onrechtvaardigheid.

Satan voert oorlog tegen alle wijsheid die de mens door de eeuwen heen door ervaring heeft verkregen. Hij probeert de fundamenten waar de maatschappij, de regering en de godsdienst op rusten omver te werpen en te vernietigen. Het is zijn doel om de mensen over te halen theorieën en gebruiken aan te nemen die hij door de eeuwen heen hun voorouders ook al heeft aangepraat, maar die zij verworpen hebben nadat zij ontdekt hadden dat ze onjuist, onpraktisch en verderfelijk waren.

Zijn doel is de vrijheid te vernietigen, de economische en politieke vrijheden, de vrijheid van godsdienst of meningsuiting en in plaats daarvan de grootste, meest verbreidde en de volledigste tirannie op te zetten, die de mens ooit heeft verdrukt. Hij werkt onder een dergelijke volmaakte vermomming, dat velen hem en zijn methoden erkennen. Er is geen misdaad die hij niet zou begaan, geen losbandigheid die hij niet zou aanmoedigen, geen plaag die hij niet zou zenden, geen hart dat hij niet zou breken, geen leven dat hij niet zou nemen, geen ziel die hij niet zou vernietigen. Hij komt als een dief in de nacht; hij is een wolf in schaapskleren. Zonder dat zij het weten worden de mensen op paden geleid die naar de vernietiging voert. Satan heeft nog nooit eerder zo’n vat gehad op deze wereld als hij nu heeft en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.