De Heer is geen aannemer des persoons want aan allen, die bereid zijn om met voorbereiding, werk en het verlangen in hun hart, naar geestelijk licht en begrip zoeken, zal Hij zonder verwijt overvloedig schenken. De belofte dat zij zullen ontvangen wordt alleen gegeven aan hen die vragen en ernaar zoeken want alleen zij zullen vinden. Het is geen wijsheid dat wij alle kennis in een keer krijgen aangeboden maar dat wij telkens een beetje krijgen want dan zullen wij het ook stapje voor stapje gaan begrijpen.

Niet wat u eet is u tot nut maar wat u verteert. Wat u vandaag hoort heeft totaal geen nut tenzij u het in praktijk brengt. Ik ken een gezegde dat luidt: ‘Kennis zonder praktische ervaring is gelijk aan een glazen oog want het is alleen voor de show en heeft verder totaal geen nut’. Al het onderricht over de volledige waarheid zal niet de geest van het goede in zich dragen als er niet naar wordt geleefd want in dat geval heeft het ook geen invloed en beroerd het niet de harten die ernaar luisteren.

Zo is het ook met de leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ want een zendeling kan onmogelijk volledig zijn als hij niet vertrouwd is met de herstelde Schriften want de Schriften moeten gelezen en weer herlezen worden en kruisverwijzingen moeten worden aangebracht en er moet over worden nagedacht, er moet over worden gebeden en het moet worden opgenomen in het geheugen. Sommige teksten zullen uit het hoofd geleerd moeten worden niet alleen om de geest te vullen maar om de onderzoeker inzicht en zekerheid te geven.

Ik geloof dat ‘heiligen der laatste dagen’ die de herstelde schriften bestuderen een dimensie aan hun leven toevoegen die niemand anders kan krijgen want het verlangen om goed te doen neemt toe. Onze Vader in de hemel heeft door de eeuwen heen speciale mannen en vrouwen geïnspireerd om, door leiding van de Heilige Geest, oplossingen te vinden voor de meest verbijsterende levensproblemen. Hij heeft die bevoegde dienstknechten geïnspireerd om die oplossingen in een soort handboek vast te leggen voor zijn kinderen die geloof hebben in zijn plan van geluk en in zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Wij hebben gemakkelijk toegang tot die leiding door middel van de schat die we de standaardwerken noemen, dat wil zeggen het Oude en Nieuwe Testament, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde.

Omdat Schriften tot stand komen via geïnspireerde communicatie door de Heilige Geest, zijn zij de zuivere waarheid. Wij, als leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, hoeven ons geen zorgen te maken over het waarheidsgehalte van de ideeën die in deze standaardwerken te vinden zijn, omdat de Heilige Geest het werktuig was wat de mensen, die de Schriften hebben geschreven, inspireerde.

U als lezer van deze column. Ik hoop dat u hebt begrepen dat deze Schriften van God getuigen en dat zij de woorden van het eeuwige celestiale leven bevatten. Ik hoop dat het u nieuwsgierig heeft gemaakt en u het geloof geeft dat ook voor u een oplossing geboden wordt voor de meest verbijsterende levensproblemen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.