Geachte mevrouw van de Sensodyne tv reclame,
Vanmorgen bij het -alweer- horen van uw reclame tekst: “Mensen met gevoelige tanden moeten als eerst van die pijnprikkels af. Sensodyne repair en protect..” Kwam bij mij het besef dat ik uw tekst bijna uit mijn hoofd ken..
Dit is wellicht te verklaren: momenteel zit ik thuis en heb ik zo’n 70% van de tijd de tv (als achtergrond) aan. Wat er als eerst in mij opkwam was dat uw spreektoon me doet herinneren aan mijn eigen schooltijd. De Yes-ik-ken-mijn-tekst-uit-mijn-hoofd-als-ik-nu-snel-mag toon. En vraag ik me ondertussen af of u wellicht toch van een scherm af leest, die voor ons als kijkers buiten beeld blijft.
Mevrouw, ik kan slechts raden dat u nu denkt: “waar wilt u heen?” .. Ik zal uw vermoedelijke ongerustheid en verbazing trachten weg te nemen.
Mijn complimenten! Voor het feit dat u zich inleeft in de primaire doelgroep waarvoor dit spotje wellicht bestemd is. Want er zijn zeker genoeg mensen die van “die pijnprikkel” af willen.
Mijn dank gaat dan ook op de eerste plaats uit naar uw empathie hierin. Deze mensen weten nu hoe ze moeten handelen. Bravo!
Dit is echter niet het enige. Door uw verhaal spoort u wellicht mensen aan om een (controle) afspraak te maken met hun tandarts, wat eens in het half jaar eigenlijk nodig is. Plus daarbij komend; als zij dit doen voorkomen ze wellicht het probleem van het ervaren van “die pijnprikkel”!
Al zal ik er maar meteen bij zeggen dat niet ieder gebit hetzelfde is, en niet iedereen van ons er iets aan kan doen als “die pijnprikkel” onderdeel van ons gebit is.
Laat ik tot slot even voor mijzelf spreken; Mijn dank gaat nogmaals uit naar u, u heeft mij als kijker en luisteraar vanmorgen herinnerd aan het feit dat het hoognodig tijd werd om een halfjaarlijkse afspraak te maken bij mijn tandarts. En omdat ik de waarde van eerlijkheid graag in ere houd, moet ik bekennen dat er van “halfjaar” in mijn geval geen sprake meer is. Wel deed dit me dus besluiten om maar meteen te bellen. Ik kan nu voor mezelf een persoonlijke conclusie trekken; mede door uw verhaal ben ik wellicht op het gebied van “tandarts” weer op de rit.
Hartelijk bedankt. Ik wens u veel succes in uw verdere carrière.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Vriendelijke groeten,
Romy Beurse