Jongerenimam Yassin Elforkani maakt bekend dat binnen een jaar of anderhalf Amsterdam getroffen zal worden door een terroristische aanslag want, zegt hij: “de terroristische netwerken staan klaar”. Hij zegt dat de Nederlandse overheid nu echt hard moet gaan ingrijpen. Hij roept de Tweede Kamer op om hervormingen door te voeren voor het te laat is. Hij vindt dat teruggekeerde Syriëgangers preventief moeten worden vastgezet. Ook bepleit hij een humane polderislam waarin gelovigen niet ophouden zelf na te denken. Waar deze humane polderislam uit moet bestaan blijft verder een groot vraagteken.

     Wat mij aan dit bericht opvalt, is het volgende. Veel mensen in de wijken weten ervan, maar kiezen ervoor hun mond te houden en deze jongeren te beschermen. Verder vind ik dat hij de informatie waarover hij concreet lijkt te beschikken zo snel mogelijk moet melden aan de Nederlandse autoriteiten en niet aan de media. Met zijn gang naar de media zet hij zijn voeten in de richting van angst zaaien en dat is precies wat de kalief van het wereldwijde kalifaat van Abu Bakr al-Baghdadi wil hebben.

     Wat mij de meeste zorgen baart is het feit dat de jihadisten steeds jonger worden want de meerderheid van de huidige Syriëgangers blijkt tussen de achttien en twintig jaar te zijn. Verder blijken deze jongeren sneller te radicaliseren, vaak binnen een maand en dat dit plaats vindt in verstedelijkte gebieden zoals Den Haag, Delft, Zoetermeer en Arnhem, omdat deze steden over gevaarlijke buitenwijken blijken te beschikken.

     De gevolgen kunnen zijn dat zulke wijken uitgroeien als de Brusselse deelgemeente Molenbeek want die wijk blijkt een kweekvijver voor jihadisten te zijn. Ook hier waren vele moslims op de hoogte van het feit dat Salah Abdeslam, de enige terrorist die de aanslag in Parijs overleefde, wekenlang in Molenbeek zat ondergedoken terwijl niemand dit aan de autoriteiten heeft gemeld.

     Waar moet dit naartoe? Zijn wij op weg naar ernstige etnische conflicten? Ik wil met deze column echt geen angst zaaien maar ik denk dat wij afstevenen naar een situatie waarbij heel veel lijken op straat komen te liggen. Ouders van jongeren die radicaliseren en daarover hun mond houden en hierdoor uiteindelijk gewoon meewerken dat er in ons land afgrijselijke dingen gebeuren? Vul het zelf maar in. Toch? Nederlanders gaan dan echt niet de krant zitten lezen.

     Als troost wil ik het volgende naar voren brengen. Uit hedendaagse openbaringen komen wij te weten dat als we ervoor kiezen om tot Christus te komen, zijn naam op ons nemen en zijn dienstknechten volgen, wij vooruitgaan op het pad naar het eeuwige leven. Wij beschikken namelijk naast ons lichaam ook over een geest. Die geest is een deel van de godheid die eeuwig is. Voordat we naar deze aarde kwamen, heeft onze hemelse Vader ons zijn heilsplan voorgelegd — een plan om op aarde een lichaam te ontvangen, te kiezen tussen goed en kwaad, en door het goede te kiezen vooruitgang te maken zodat we meer op Hem gaan lijken en eeuwig bij Hem kunnen wonen.

     Onze keuzevrijheid — ons vermogen om zelfstandig te kiezen en te handelen — was een essentieel onderdeel van dat plan. Het wordt dus tijd dat iedereen dat plan gaat onderzoeken voordat er verkeerde keuzes worden gemaakt. U hebt met dit besluit echt niets te verliezen, u kunt er alleen maar mee winnen en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.