Vóór uw geboorte woonde uw geest bij God. Dit voorsterfelijk leven wordt soms het voorbestaan genoemd. Daar kon u groeien, zich ontwikkelen, en vele eeuwige waarheden leren van onze Hemelse Vader. Maar u wilde meer op Hem gaan lijken. Als elke liefhebbende ouder, wil God dat zijn kinderen vooruitgang maken. Onze hemelse Vader begreep dat u zonder de ervaring van het sterfelijk leven alleen maar tot op zekere hoogte vooruitgang kon maken. Hij wist dat u: 1. Een sterfelijk lichaam moest krijgen. 2. Ervaring moest opdoen door beproevingen en verleidingen te overwinnen. 3. Moest leren leven door geloof. En 4. Moest leren kiezen tussen goed en kwaad. Daarom stelde uw hemelse Vader zijn plan in werking om u te helpen bij het bereiken van uw goddelijke potentieel.

U hebt Gods plan aanvaard want vóór dit leven, presenteerde onze hemelse Vader zijn plan van verlossing aan al zijn geestkinderen. Voor dat plan moesten we Gods tegenwoordigheid verlaten, het sterfelijk leven ingaan, en leren om te ‘wandelen in geloof, niet in aanschouwen’ (2 Korintiërs 5:7). We zouden een stoffelijk lichaam krijgen. We zouden bovendien onze keuzevrijheid mogen gebruiken om goed of kwaad te kiezen, waardoor we zouden kunnen groeien.

Onze hemelse Vader wist dat we niet altijd het goede zouden kiezen. Dus beloofde Hij zijn Zoon, Jezus Christus, als onze Heiland te sturen. Jezus zou ons leren hoe we moeten leven. Hij zou ons ook in staat stellen om ons te bekeren en uit de dood op te staan. Door zijn verzoening zouden wij meer op God kunnen gaan lijken en uiteindelijk kunnen terugkeren om weer bij Hem te wonen. Niet alle geestkinderen van onze hemelse Vader aanvaardden zijn plan. Lucifer en veel anderen kwamen in opstand en werden uitgeworpen (Openbaring 12:4,9). Maar allen die uiteindelijk naar de aarde zouden gaan aanvaardden het plan en ‘jubelden’ zelfs van vreugde. (Job 38:7.) U bevond zich onder hen want u bent in het bezit van een sterfelijk lichaam.

Abraham heeft gezegd: ‘De Here nu had aan mij, Abraham, de intelligenties getoond die waren georganiseerd, eer de wereld was; en onder al dezen waren er velen der edelen en groten’ (Abraham 3:22). Het is nutteloos een poging te doen uit te leggen wat een intelligentie is want we hebben niet meer inzicht in deze zaak gekregen dan dat wat de Heer ons in gedeelten heeft geopenbaard. We weten echter dat er iets is wat intelligentie wordt genoemd en dat het altijd heeft bestaan. Het is het waarlijk eeuwige in de mens en het werd niet geschapen of gevormd. Deze intelligentie, gecombineerd met de geest vormt de geestelijke persoonlijkheid.

Ik ben dankbaar dat te midden van de verwarring over de kinderen van onze hemelse Vader aan de leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ zekerheid is verleend over de oorsprong van de mens, dat wij zijn voortgekomen uit de geestenwereld waar onze geesten werden voortgebracht door onze Vader in de hemel en dat Hij uit het stof der aarde onze eerste ouders formeerde en dat hun geesten in hun lichamen werden genesteld en de mens op deze wijze tot stand kwam en niet uit een lagere levensvorm. Nee, onze voorvader is God onze hemelse Vader en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.