De huidige opwinding over het proefverlof en de eventuele vervroegde vrijlating van V. vd. G. vertelt ons meer over onszelf dan over hem. Immers, zijn zaak is duidelijk : hij is een moordenaar, hij is in een proces veroordeeld tot 18 jaar cel. Daarvan heeft hij nu 12 jaar gezeten en komt dus in aanmerking voor de in ons land gebruikelijke vervroegde vrijlating na het uitzitten van 2/3 van de straf. En dat schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

De Wet

Voor de Wet zijn we allemaal gelijk, dat is het mooie eraan, en het essentiële. Onze wetten zijn geen wetten der wrake maar de hoekstenen van een samenleving die haar democratisch gehalte vorm geeft in die wetten. Ons rechtssysteem is één der progressiefst, en verst ontwikkelde ter wereld en over het algemeen zijn we ons daar niet alleen van bewust maar zijn we er, terecht, trots op. De rechten van de mens, van ieder mens, worden door die wetten goed beschermd en ze zijn een goede uitdrukking van ons collectieve rechtsgevoel.

Wetten veranderen

Wij veranderen en de wetten veranderen met ons mee. Voor dat veranderen van wetten hebben wij regels en procedures die goed werken. Die veranderingen gaan bij ons vaak gepaard met pittige discussies en dat lijkt me een goed ding want uit die discussie komt ons collectieve rechtsgevoel naar voren. Mogelijk dat de huidige discussie over de vrijlating van V. vd. G. uiteindelijk leidt tot andere wetten ten aanzien van de vrijlating van gestraften. Voor mij is dat niet nodig.

Vrij zijn

Er lopen zoveel mensen rond die vrijgekomen zijn na het plegen van een zware misdaad, moordenaars, verkrachters, kinderlokkers, pyromanen, drugshandelaars, daar kan die ene V. vd. G. ook nog wel bij. Teruggaan naar de straffen van vroeger lijkt mij niet zo’n goed idee. Bovendien denk ik dat voor hem en vele anderen de echte straf pas begint na hun vrijlating, als de beschermende muren van de gevangenis wegvallen. Vrijheid is niet altijd leuk. Daar moet je mee leren leven, ook in een Rechtsstaat als de onze. Immers, je kunt wel 1 man vermoorden maar niet het Rechtssysteem van een hele natie.