Met het begrip islamitisch terrorisme wordt het terrorisme bedoeld dat wordt gemotiveerd met een beroep op de islam, de koran en op islamitische wetten. De slachtoffers zijn in grote meerderheid moslims, volgens het NCTC variërend tussen de 82% en 97% in de jaren 2007-2011. De helft van de doden viel in Afghanistan en Irak. In de Europese Unie worden volgens Europol ieder jaar vrij veel “religieus geïnspireerde” verdachten gearresteerd, tussen 110 en 216 in de jaren 2009-2013. De intensiteit van het feitelijk uitgevoerde islamitisch terrorisme is er de meeste jaren echter laag. In 2013 werd in het Verenigd Koninkrijk één militair onthoofd; verder waren er bij de 152 door de lidstaten gemelde geslaagde, mislukte of verijdelde aanslagen geen islamitische terroristen betrokken. In 2015 werden aanslagen gepleegd in Parijs en Kopenhagen.

Op 22 maart 2016 werden diverse aanslagen in en rond Brussel gepleegd waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Het federaal parket sprak op 23 maart 2016 van 31 dodelijke slachtoffers en 270 gewonden van verschillende nationaliteiten. Op de dag van de aanslagen eiste IS de verantwoordelijkheid ervoor op, dit is echter nog niet via andere bronnen bevestigd.

Zijn er woorden te vinden om het gevoel ten gevolge van een terroristische aanslag te omschrijven? Een echtpaar verloor beide kinderen bij de aanslagen in Brussel. Ze werden plotseling weggerukt uit het leven. Het opgewekte telefoontje dat hun kinderen goed waren aangekomen op Brussels Airport, bracht hen een seconde later in de hel: een klap, en daarna niets meer.

Alma en Amulek hadden zeker de macht om de goddeloze mannen die de Schriften en de gelovigen in het vuur wierpen te straffen. Maar Alma wilde zijn macht niet op die manier gebruiken. (Alma 14:8-11.) In plaats daarvan legde hij uit dat God om heel bijzondere redenen toelaat dat rechtvaardigen (onschuldigen) lijden.

Er zijn veel mensen die nogal wat kritiek hebben als er een onschuldig iemand om het leven komt, wanneer een jonge vader of moeder of kinderen uit hun gezin worden weggerukt of iemand een gewelddadige dood ondergaat. Sommigen worden verbitterd of verliezen hun geloof en verzuren omdat er geen goddelijk antwoord komt. Maar als alle ziekten genezen werden, alle onschuldigen beschermd en de goddelozen verdelgd werden, zou het hele programma van onze Hemelse Vader teniet gedaan worden en het fundamentele beginsel van het (herstelde) evangelie, de vrije wil, zou ophouden te bestaan.

Als pijn en smart en de volledige straf onmiddellijk volgde op het doen van kwaad, zou geen mens een misdaad herhalen. Als vreugde en vrede en beloningen onmiddellijk geschonken zouden worden aan hen die goed doen, zou er geen kwaad meer zijn – allen zouden het goede doen, maar niet omdat het juist is om goed te doen.

Geen kracht zou meer beproefd worden; er zou geen ontwikkeling van karakter, geen groei van vermogens, geen vrije wil, geen satanische macht meer zijn.

Als alle gebeden onmiddellijk verhoord zouden worden naar onze zelfzuchtige wensen en ons beperkt begrip, dan zou er weinig lijden, verdriet, teleurstelling of zelfs dood zijn; en als deze er niet waren zou er ook geen vreugde, succes, de universele opstanding, onsterfelijkheid, eeuwig leven en godheid zijn. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.