Na de Tweede Wereldoorlog is men langzaam maar zeker terechtgekomen in een kwijnende beschaving zoals: Te veel waarde hechten aan geld; het verlies van idealisme waardoor bekwame en goede mannen zich buiten de politiek houden; het verminderen van nationale trots omdat de mensen zich steeds meer en meer gaan interesseren voor hun eigen zaken; groot overzicht van de grote steden; een algemeen verlangen om het aantal kinderen te verminderen; het verlies van eerbied voor de door het volk gekozen regering; vervanging door niet-parlementaire methoden zoals economische druk en vooral stakingen; hoogconjunctuur; het leeglopen van kerken en toename van goddeloosheid; grote aantallen echtscheidingen; eenoudergezinnen; antinationale vredesbewegingen en wanneer zij hun zin hebben de opgang van dictators en islamitisch geweld. Aan u om uit te maken of er overeenkomsten zijn tussen deze kenmerken en onze tegenwoordige beschaving.

     Als ik zo om mij heen kijk dan wordt de tijd steeds rijper voor de Derde Wereldoorlog. Dat kan eigenlijk ook niet anders want waar is in deze laatste dagen God gebleven? Er zijn al heel wat uitspraken van hedendaagse profeten gegeven die hiervoor waarschuwen want wanneer een persoon, een volk of een natie zich tot God wendt zullen zij leven. Het Boek van Mormon staat vol met zulke bewijzen. Voor ‘heiligen der laatste dagen’ is de koers zo helder als glas.

     Door voorschrift en voorbeeld behoren wij alles te doen wat in onze macht ligt om de boodschap van het herstelde evangelie, de oplossing van God voor onze problemen, aan het volk van deze aarde te brengen en ze te inspireren om naar God op te kijken en te leven. Voor de meesten in deze wereld is er nog een keus. Maar wat anderen ook mogen doen, wij laten ons niet van onze koers afhouden. Laten wij niet ongelovig maar gelovig zijn. (Zie Johannes 20:27.)

     Laten wij zolang wij leven de Heer blijven zoeken om zijn gerechtigheid te vestigen. (Zie L&V 1:16.) Laten wij ons waardig tonen om eeuwig met Hem in de hemel, het celestiale koninkrijk te wonen. Dat wij ons niet door de geleerdheid laten misleiden of door de spitsvondigheid en goddeloosheid van deze wereld. Laten wij niet vergeten dat God leeft, dat elke mens een geestkind van Hem is, dat het zijn bedoeling is de mens tot onsterfelijkheid en het eeuwige leven te brengen.

     Laten wij bedenken dat alles wat de mens geleerd en bereikt heeft, samen met alles wat hij nog zal leren en bereiken in de sterfelijkheid, als een druppel in de zee is vergeleken met de kennis en de werken Gods, dat het hét allerbelangrijkste voor ons is, de Heer onze God lief te hebben met ons gehele hart, ziel, verstand en kracht.

     Laten wij ons er voortdurend van bewust zijn, dat wij in de laatste bedeling van het (herstelde) evangelie leven; dat satan al zijn strijdkrachten opgeroepen heeft de strijd aan te binden; dat satan met zijn laatste worsteling bezig is om onze ziel en de ziel van alle mensen voor zichzelf te winnen voordat het duizendjarig rijk een feit is. Laten wij beseffen dat de strijd waarin wij ons nu bevinden zo hevig zal worden dat, iedereen die niet voor zijn vrijheid wil vechten, noodzakelijk naar Zion moet vluchten om veilig te zijn. (Zie L&V 45:68.) Laten wij begrijpen dat ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ letterlijk het koninkrijk van God op aarde is en dat niks en niemand zijn vooruitgang kan tegenhouden. Het is hier, het blijft hier en het zal triomferen en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.