Soms kan ik mij erg opwinden over de afgebroken normen en waarden waar ons landje onder gebukt gaat. Ik krijg dan negatieve gevoelens die mij, in mijn gedachten, daarmee korte metten laten maken. Mijn gedachten zijn daarmee niet klaar want daarna wordt ik door de politie gearresteerd en beland ik in de gevangenis. Die status van gevoelens kom ik zowel in de Bijbel als in het Boek van Mormon niet tegen. Toch zijn er legio mensen die onder dergelijke gevoelens gebukt gaan.

Tot aan de negentiende eeuw werden dergelijke gevoelens als bedreigend ervaren. Ze zijn namelijk ongrijpbaar en leiden je af van een goed en beheerst leven. Ik zie het als instinctieve, primaire reacties op wat ik meemaak of meegemaakt heb, een uitwerking die door een trauma je gedachten in een visuele cirkel houden. In de Bijbel en ook in het Boek van Mormon zie ik dat dergelijke gevoelsreacties op een bijzondere manier beoordeeld worden en dat ik mij er niet in mee moet laten slepen.

Als ik in de Bijbel en ook in het Boek van Mormon lees dan krijg ik sterk het gevoel dat de natuurlijke gevoelens rondom seksualiteit, oorlog, wraak, overlevingsdrang en dergelijke hun plaats krijgen in mensen die een afgod in hun leven hooghouden. God waarschuwt zijn volk dat ze hier niet in mee moeten gaan want daarmee volg je voor je het weet je eigen gevoel en dat zoekt niet altijd dat, wat echt goed voor je is.

In ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ wordt geleerd dat God de mensheid een keuzevrijheid heeft gegeven. Dat ieder mens kan kiezen tussen goed en kwaad. Men denkt soms dat een gebed een uitgesproken verzoek tot God is, maar niets is minder waar, een gebed is niet zo zeer een hoop woorden, maar veelmeer een van gevoelens. Het zijn niet zozeer de woorden want een gebed bestaat niet alleen uit woorden. Een waarachtig, gelovig en oprecht gebed bestaat meer, uit een gevoel dat uit het hart opkomt en het innerlijke verlangen van onze geest om de Heer nederig en in geloof om zijn zegening te smeken. (Zie Joseph Smith, evangelieleer, blz. 216.)

Zou, omdat het gebed te maken heeft met iemands gevoelens jegens God, het gebod “bid altijd” niet inhouden hoe iemands gevoelens jegens God moeten zijn? De apostel Paulus heeft geschreven: “bidt zonder ophouden, dank onder alles.” (Zie 1 Tessalonicenzen 5:17-18.) Zou een gevoel van dankbaarheid en liefde voor onze Hemelse Vader en een constant verlangen om zo te leven dat wij Hem behagen niet als een “altijd bidden” kunnen worden beschouwd? Amulek zei iets dergelijks met zijn woorden: “Ja, en wanneer gij de Heer niet aanroept, laat uw hart dan vol zijn en voortdurend in gebed tot Hem uitgaan voor uw welzijn, en ook voor hen die om u heen zijn.” (Alma 34:27.)

De heilzame uitwerking komt voort uit een instelling van gebed, die voortdurend met uitgesproken gebeden gepaard gaat. Het gebed is de bron voor de benodigde krachten om satan en dienst trawanten te overwinnen. Elke ochtend, voordat ik de deur uitga, kniel ik neer in een nederig gebed en zoek dan de mooiste kant in mijn gevoelens op. Alle leugens zijn hierdoor weggevallen, eerlijkheid is dan het enige wat er bestaat en ik word vrij op een manier die onbeschrijflijk mooi is. Dit probeer ik dan de hele dag in mezelf in stand te houden en ervaar dit als de ultieme waarheid die ik dan in de praktijk zichtbaar wil maken en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.