De AIVD heeft een merkwaardige analyse betreffende de salafisten: “Hoewel zeker niet alle salafisten een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde, maakt de AIVD zich zorgen om de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van hen verspreid wordt. Ook kunnen elementen uit het salafistisch gedachtegoed een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar jihadisme.”

Als ik een dergelijke boodschap lees gaan van irritatie mijn nekharen overeind staan. De AIVD heeft het hier over een aantal, alsof de rest wel bestaat uit democratisch georiënteerde mensen. Het is echt heel zorgelijk je zorgen te maken over een kleine groep salafisten, vooral omdat de AIVD slechts een kleine groep als een bron van jihadisme ziet. Het salafisme is gewoon de zuivere islam die aan Mohammed is geopenbaard, terwijl de AIVD denkt dat het salafisme strééft naar de zuivere islam. Niets is minder waar want het salafisme is ook de islamitische staat (IS).

De zuivere islam is de wereldwijde islamitische gemeenschap, de oemma. De oemma wordt gezien als een wereldwijde eenheid, waartoe die landen worden gerekend waar de islam de hoofdgodsdienst is, of algemener, de mensen die moslim zijn. Het is dus geen individuele activiteit, maar is volledig collectief. Het zijn namelijk allah’s wetten die de oemma handhaven en het discrimineren van de vrouw, het onderdrukken van anders denkenden, het verbieden van andere geloofsvormen en geweld tegen homofilie in stand houden.

Het was de AIVD die de onderwerpen salafisme en jihad samenbracht met de uitdrukking: “Van Dawa tot Jihad.” Dawa of Da’wa verwijst gewoonlijk naar het bekeren tot de islam (dat wil zeggen vrijwillige bekering door kennismaking met een religie). Daarmee bereikt het salafisme twee doelen die strategisch gezien moeten worden, namelijk de groei van het salafisme en het creëren van de filosofie en ideologie voor het rekruteren van jihadisten.

Het salafisme is dus geraffineerd bezig het jihadisme te creëren, terwijl zij bij de Europese overheden hun invloed sterk verminderen door te suggereren geen geweld en terreurdaden te prediken. Zelfs het noemen van jihadistische jongeren aan overheidsfunctionarissen om daarmee het vertrouwen te winnen van ongelovigen en hiermee jihadistische jongeren op te offeren is een onderdeel van hun werkwijze. Dit noemen zij taqiyya, lees misleiding, (zie koran 2:173; 2:185; 3:28; 4:29; 16:106; 22:78; 40:28) om de zuivere islam te verspreiden. Eigenlijk kun je van het standpunt uitgaan dat het bestrijden van het salafisme gewoon water naar de zee dragen is.

Het verschil tussen salafisme en islam is zo klein, dat je ze op geen enkele wijze kunt scheiden, wat het salafisme omvat het hart van de islam en is feitelijk De islam, waardoor het verbieden van het salafisme neerkomt dat men de islam moet verbieden. Met het salafisme wordt er teruggegrepen de beginwaarden van de zuivere islam, en een zo getrouw mogelijk navolgen van daden en ideeën van Mohammed zoals die zijn overgeleverd via de koran en de hadith’s. Daarom kan de Islamitische Staat en ook Al-Qaida, Boko-Haram en de Taliban, door geen enkele stroming ontkend worden want een dergelijke gedachte is gewoon belachelijk. Het vernietigen ervan lijkt mij dus de enige richting die liberale vrijheid kan blijven garanderen en zolang dit niet slaagt, zitten wij ermee opgescheept.