Van Agabus is weinig meer bekend dan dat hij de gave van profetie bezat en een nobel christen was. Door middel van goddelijke inspiratie voorspelde hij, tijdens de regering van keizer Claudius, een hongersnood, een feit dat zowel door het Nieuwe Testament als ook door Flavius Josephus wordt bevestigd. (Handelingen 11:28, www.bijbelaantekeningen.nl.) Nadat Paulus van zijn derde zendingsreis was teruggekeerd voorspelde Agabus de op handen zijnde gevangenschap van Paulus. (Handelingen 21:10-11.)

Er worden in het Nieuwe Testament minstens drie personen genoemd die de naam Jakobus dragen. Jakobus de zoon van Zebedeüs, een broer van de geliefde apostel Johannes die lid was van het Eerste Quorum der Twaalf Apostelen. Hij stierf, door toedoen van Herodes, de martelaarsdood en wel in de eerste dagen van de bediening van de apostelen. Met Petrus en Johannes diende hij, tot zijn dood omstreeks 44 n. Chr., in het Eerste Presidium.

Jakobus, de zoon van Alfeüs en Maria (Handelingen 1:13, Marcus 16:1, Wikipedia), soms Johannes de jongere genoemd, was ook lid van het oorspronkelijke Quorum der Twaalf Apostelen. Het is niet bekend waar hij na de opstanding van Jezus bediend heeft.

Jakobus, de halfbroer van Jezus, die evenals zijn andere broers de roeping van Jezus niet aanvaardde terwijl de Heiland nog leefde, (Johannes 7:1-7) werd naderhand toch apostel. (Handelingen 15:13-34, Galaten 1:18-19, 2:9.)

Twee van de Herodessen, namelijk vader en zoon, werden Herodes Agrippa genoemd. Ze regeerde over de Joden gedurende de tijd van Jezus en de apostelen. De eerste Herodes Agrippa was een kleinzoon van Herodes de Grote en hield zich, in tegenstelling tot zijn voorgangers strikt aan de wet van Mozes. Om bij de Joden in de gunst te blijven bracht hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, de broer van Johannes de geliefde apostel van Jezus Christus, ter dood. (Handelingen 12.) Na de dood van zijn vader kreeg Herodes II de staatsvorm waar over Filippus zijn broer en Lysanias geregeerd hadden. Lysanias was een, door de Romeinen benoemd, viervorst van Abilene in het 15de jaar van Tiberius. (Lucas 3:1, www.bijbelaantekeningen.nl.)

Abilene, ten noorden van Damascus gelegen moet niet verward worden met het tot Coele-Syrië behorende Chalsis. In 37 n. Chr. voegde Caliqula (bijnaam voor Caius Caesar) het gebied bij dat van Herodes Agrippa. Herodes Agrippa II ontving de titel van koning. (Handelingen 25:13.) Het beste beeld wat wij van hem hebben is het beeld uit het Nieuwe Testament waarin zijn ontmoeting met Paulus in de rechtszaal van Festus beschreven wordt. (Handelingen 25-26.) Zijn incestueuze huwelijk met zijn zuster Bernice zorgde ervoor dat hij door de Joden veracht werd.

Bernice was de oudste dochter van Herodes Agrippa I, (37-44 n. Chr.) zuster van Drusila en beroemd om haar schoonheid. Haar eerste huwelijk, met haar oom Herodes die koning van Chalkis was, de hoofdstad van Iturea, vond op zeer jeugdige leeftijd plaats. Na zijn dood, omstreeks 48 n. Chr. huwde zij haar eigen broer, Herodes Agrippa II. Ze was aanwezig toen haar echtgenoot-broer en Festus de zaak Paulus behandelden, alvorens deze laatste naar Rome vertrok. (Handelingen 25:13, 23, 26:30., Christipedia.nl.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.