Victor Lamme, auteur van het boek “De vrije wil bestaat niet”, is hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en richt zich in zijn boek, aan de hand van een groot aantal bizarre voorbeelden uit wetenschap en praktijk, op de rol van de vrije wil bij menselijk gedrag. Hij zoekt naar antwoorden op de vraag waar, in het brein, het ‘ik’ is gezeteld, wie de baas is in onze hersenen en wat in onze hersendelen de doorslag geeft bij alledaagse keuzes en “belangrijke” beslissingen.

Wij mensen zijn uit gewoonte van mening dat wij alles onder controle hebben. Toch blijkt uit zijn studie dat het onbewuste in ons gedrag een grotere rol speelt dan wij aannemen. Zijn boek valt op door de vele vreemde en merkwaardige voorbeelden, die grondig en plezierig worden omschreven. Het lijkt erop dat hij goed op de hoogte is van voorbeelden uit zijn eigen praktijk over hoe we onbewust reageren op beleving, merken, behoeften en producten. In het kort komt het er dus op neer dat wij hier spreken van een werelds boek waarin omschreven wordt op welke wijze het brein van de mens wordt manipuleert.

In ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ blijkt dat God ons weldegelijk een vrije wil heeft gegeven en dat die het beste tot zijn recht komt wanneer wij ons afzijdig van deze wereld houden. God wil dat wij als vrije mannen en vrouwen in staat zijn ons volledige potentieel te verwezenlijken, zowel in stoffelijk als in geestelijk opzicht.

Lucifer heeft ooit eens voorgesteld ons leven voor ons te laten leiden en als een marionet te laten behandelen. De wil van God is echter dat wij de beslissende rol in ons eigen levensverhaal spelen. Evenmin zullen zijn profeten de rol van ‘marionettenspeler’ in Gods plaats innemen. Brigham Young heeft verklaard: “Ik verlang niet dat enige heilige der laatste dagen in deze wereld, noch in de hemel, genoegen neemt met wat ik doe, tenzij de Geest van de Heer Jezus Christus, de geest van openbaring, hem tevreden stemt. Ik wil dat ze het voor zichzelf weten en het zelf begrijpen.”

Zoals we zijn, zijn wij onrein en God redt ons niet zoals we zijn. Dat komt omdat in de tegenwoordigheid van God geen onreinheid kan zijn want je zou Hem “Mens der Heiligheid” kunnen noemen. (Zie Mozes 6:57.) Verder maakt God ons niet zoals wij uit onze daden doen blijken. Hij dwingt en verlaat ons niet omdat Hij van ons houd en daarom heeft Hij ons onze eigen keuzevrijheid gegeven. Door genoemde kerk biedt Hij ons wel hulp en leiding, want in Zijn geboden vindt je de echte manifestatie van Zijn liefde voor ons.

Wij, ‘heiligen der laatste dagen’ verheugen ons in het door God verordende plan dat ons toestaat om keuzes te maken en zelfstandig te handelen, en het ondervinden van de gevolgen daarvan ofwel, zoals er in de Schriften staat: “wij proeven het bittere, opdat wij het goede zullen weten te waarderen.”(Zie Mozes 6:55.) Doordat de Heiland door zijn verzoening de zondeval overwon, zijn wij Hem eeuwig dankbaar, en worden wij in deze wereld geboren zonder voor Adams overtreding gestraft te worden. (Zie Mozes 6:53-56.) En omdat wij door Zijn verzoening van de val verlost zijn, beginnen wij ons leven volledig onschuldig en zijn wij ‘voor eeuwig vrij het onderscheid kennende tussen goed en kwaad; om zelfstandig te handelen en niet om met ons te laten handelen. (Zie 2 Nephi 2:26 en L&V 93:38.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.