De huren van de sociale woningwetwoningen zijn haast onbetaalbaar geworden voor de doelgroep, velen moeten via huursubsidie hun huurpenningen voldoen. Het aantal beschikbare huurwoningen is bij lange na niet genoeg voor de zoekenden onder ons, de managers en directeuren van een groot aantal woningbouwverenigingen worden vervolgd of er lopen reeds rechtszaken tegen, een groeiend aantal woningbouwverenigingen dreigt failliet te gaan of komt onder curatele te staan. Ja het gaat prima. Net zo goed als in de zorg, waar falende directeuren en managers zich niet interesseren wat er daadwerkelijk gebeurt op de werkvloer maar liever hoeveel geld hun richting uitkomt. De directie interesseert het niet hoe lang mensen moeten wachten op een betaalbare woning, of ze dan wel of niet ook nog eens boodschappen kunnen doen. De zaken op een rijtje:

  • Directeuren in gevangenis of worden vervolgd
  • Huren te hoog
  • Te weinig betaalbare woningen
  • Managers hebben dollartekens in hun ogen en zien in elke leegkomende sociale huurwoning een nieuwe vrije sector huurwoning van 1000 euro per maand
  • Er worden sociale huurwoningen verkocht
  • Minister-president Rutte glimlacht

En dat terwijl minister Stef Blok het volgende zegt: Sociale huurwoningen zijn er voor mensen die niet zelf in betaalbare woonruimte kunnen voorzien. Maar het aanbod aan sociale huurwoningen is wel een half miljoen groter dan de doelgroep. Daarom pak ik het scheefwonen aan. Het inkomen gaat een rol spelen bij het bepalen van de huur zodat hogere inkomens zoveel mogelijk doorstromen naar een koop- of een huurwoning op de vrije markt. Zo komt er meer ruimte voor starters en mensen met lage inkomens. De maximale huurprijs wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van een woning, als vervanging voor het ingewikkelde puntensysteem. Woningbouwcorporaties gaan zich weer concentreren op hun kerntaak. Gemeenten krijgen daarbij meer invloed. Ik weet het ook niet precies hoor Stef, maar er zijn nog steeds wachtlijsten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, hoe kan het aanbod dan groter zijn dan de vraag, terwijl de praktijk bewijst dat de vraag groter is! In bijna alle gemeenten moet men een aantal jaren wachten op een betaalbare huurwoning. Inderdaad moeten de corporaties weer ouderwets verenigingen worden en alleen maar gaan beheren en zorgen dat de huren binnen komen en de woningen bewoonbaar en goed onderhouden blijven. Verder moeten zij van elke commerciële actie afblijven. Commerciële acties zijn voor commerciële vastgoedbedrijven, waarvan de directeuren elkaar af en toe uit de weg laten ruimen door criminelen.