In 2015 zijn 1.871 personen als gevolg van suïcide overleden, 1.280 mannen (15,3 per 100.000 mannen) en 591 vrouwen (6,9 per 100.000 vrouwen). Er is een piek in de sterfte te zien voor mannen en vrouwen tussen de 50 en 60 jaar. Voor mannen is de sterfte echter het hoogst op de leeftijd vanaf 80 jaar. (Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek.)

Nu is er mogelijk onderrapportage van suïcide. Dit betekent dat er slachtoffers van suïcide zijn die de statistieken ingaan als gestorven door een natuurlijke doodsoorzaak. Mogelijk zijn ook de cijfers van suïcidaal gedrag een onderschatting van de werkelijke situatie. (1)

Verder vonden in 2014, 7.830 ziekenhuisopnamen en 14.000 Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen plaats in verband met zelf toegebracht letsel (2) Bij de SEH-behandelingen en de ziekenhuisopnamen is niet bekend of er bij het slachtoffer sprake was van een doodswens.

In werkelijkheid hebben wij het hier over het puntje van de ijsberg. Ik denk dat heel veel mensen rondlopen met een gevoel waar zelfdoding uit voortkomt. Ik zelf ben daar ook lijdende onder en heb eens een poging ondernomen. Bij mij is het een gevoel van vluchten voor de situatie van hopeloosheid, hulpeloosheid en machteloosheid. Soms, als de ontstane situatie niet meer te harden is, schiet ik door in agressie wat die gevoelens alleen maar erger maken want ik ben ook nog eens machteloos in het verhinderen van die agressie. Mensen die dergelijke gevoelens bij mij veroorzaken daar wil ik verder geen contact meer mee onderhouden. Zo heb ik geen contact meer met mijn familie, ex-vrouwen en met mijn kinderen die uit verschillende huwelijke zijn geboren. Ik kan gerust zeggen dat ik mijn leven te danken heb aan Jezus van Nazareth.

Het probleem bij mij is dat familie en vrienden een essentiële rol spelen in het ontstaan van dergelijke gevoelens. Alleen in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ leer ik dat we ‘elkaars lasten moeten dragen, opdat zij licht zullen zijn; treuren met hen die treuren; ja, en hen vertroosten die vertroosting nodig hebben. (Zie Mosiah 18:8, 9.)

Velen denken dat er niets krachtigers is dan een arm van liefde om de schouders van hen die het moeilijk hebben. Zij vinden dat zij hem moeten zien door de ogen van onze Hemelse Vader. Zij denken dat zij alleen dan bewust zullen zijn van de toegewijde zorg van de Heiland voor hem die lijdende is. Maar mijn Hemelse Vader is volmaakt en dat is helaas niemand op deze aarde. De hoop is alleen dat de Heilige Geest de hulpverlener een verruimd perspectief in zijn hart zal openen voor de teleurstellingen, angsten en hartzeer van hem die lijdende is. Vaak genoeg weten zij, die daarvoor gestudeerd hebben, totaal geen raad met de situatie, laat staan hen die men onder de leken kan rangschikken.

     Ik ben namelijk het beste geholpen door concrete zaken. Als ik namelijk aangeef niet te doen wat men in mijn geval juist denkt te vinden dan moet men dat niet in de wind slaan want daardoor ontstaan juist die gevoelens van hopeloosheid, hulpeloosheid en machteloosheid. Alles wat namelijk tegen mijn wil door mijn strot wordt gedrukt brengt mij in machteloze agressiviteit. Ik ben mijn Hemelse Vader zo dankbaar dat ik niet meer van deze wereld hoef te zijn en dat ik samen met mijn huidige vrouw een toekomstperspectief heb die naar gelang ik ouder wordt steeds mooier wordt en in dat perspectief wordt mijn leven gered

 

(1. Lichtveld et al., 2007; Das & van der Wal, 2003.)

 

(2. Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 bijlage tabel 1.)