Dat zijn er een hele boel. Alleen in Nederland zijn het er meer dan zevenduizend. Er blijken heel wat instanties te zijn die zich ermee bezig houden zoals: Het ministerie van VWS, de Federatie Opvang, het Leger des Heils, de Stichting Zwerfjongeren Nederland, de MOgroep, de Algemene Rekenkamer, de VNG en het IPO.

Er zijn erbij die door hun ouders op straat zijn gezet, of van huis zijn weggelopen, die psychische problemen hebben en verslaaft zijn aan drugs. Vaak biedt ook de maatschappelijke opvang geen stabiele leefomgeving voor dergelijke jongeren.

Er zitten jongeren tussen die een aantal jaren in een pleeggezin hebben gewoond, maar vanwege de vele ruzies over schulden en drugs op zichzelf zijn komen te staan, of die al een kind hebben en op de vlucht zijn voor hun ex-vriend, of ouders hebben die onder een bewindvoerder staan, of die niet alleen dakloos zijn en verslaafd maar ook psychische of andere gezondheidsproblemen hebben. Leren of werk vinden is vaak moeilijk en sommige jongeren komen zelfs in aanraking met justitie.

Wat een tranendal is dit en dit is slechts het puntje van de ijsberg, want Jeugdzorg heeft zijn handen vol om kinderen bij hun ouders te laten wonen of andere woonomstandigheden voor jongeren en kinderen te zoeken. Wij, in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, worden in onze maatschappij met argusogen bekeken en tijdens onze zendingsdrang stuiten wij op psychische muren met een instinctieve afwijzing.

Toch zijn wij een volk die onze kinderen en jongeren in de wijk versterken. Ze groeien op als helder denkende harde werkers die minderbedeelden de hand kunnen rijken en een redding kunnen zijn voor hen die geen enkel toekomstperspectief zien. Dit klaren wij in een periode waarin de normen van de wereld en die van de kerk steeds verder uit elkaar zijn komen te liggen. Bij ons kunnen onze jongeren tijdens zinvolle activiteiten met andere jongeren kracht putten, waardoor ze versterkt en gered worden.

Onze goede activiteiten creëren een heilzame omgeving waarin jongeren meer over het evangelie te weten komen en het kunnen naleven. We bereiden onze jongeren voor op hun toekomstige taken, ontwikkelen hun talenten en interesses, leren hun leidersvaardigheden en bevorderen vriendschappen door hun de mogelijkheid te bieden om te gaan met andere jongemannen en jongevrouwen.

Onze activiteiten bieden de jongeren de gelegenheid om anderen in de maatschappij te dienen. Wij hebben mentors die door God gekozen zijn en regelmatig een goede band met de jongeren kunnen smeden.

Minderactieve leden en andersgelovigen kunnen ook aan het plezier en de ontspanning van onze jongerenactiviteiten deelnemen. Activiteiten zijn een van onze doeltreffendste manieren om anderen de hand te reiken en/of te redden.

Er zijn veel jongeren die niet meteen mee naar de kerk zullen komen of de zendelingenlessen zullen volgen, maar wél aan onze leuke activiteiten willen deelnemen. Veel bekeerlingen zeggen dat ze het evangelie hebben leren kennen omdat een kennis hen op een jongerenactiviteit had uitgenodigd. Omdat wij goede resultaten boeken is het misschien toch verstandig ons tijdens onze zendingsdrang ons zegje te laten doen, want niet geschoten is altijd mis en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.